Julkaistu 12.8.2022

Evon retkeilyalueella poltetaan metsää

Evon retkeilyalueella Metsähallituksen monikäyttömetsässä poltetaan metsää maanantaina 15.8.2022. Metsähallitus Metsätalous Oy:n ja Luontopalveluiden yhteistyönä toteutetaan metsän ennallistamispoltto, jonka tavoitteena on tuottaa alueelle lahopuuta sekä palanutta ja hiiltynyttä puuainesta niistä riippuvaiselle lajistolle

Tuli on olennainen osa boreaalisten metsien ekologiaa, mutta luontaiset palot ovat harvinaistuneet, ja siten myös paloista riippuvainen lajisto on uhanalaistunut. Polttaminen on tärkeä metsien ennallistamismenetelmä, joka jäljittelee luonnonkuloa ja luo metsään monipuolisesti luontaisia rakennepiirteitä. Metsä alkaa polton jälkeen palautua vähitellen luonnontilaisen kaltaiseksi.

Ennallistamispoltto on hallittua tulenkäyttöä, jossa paloa ohjataan ja se rajataan tietylle alueelle maahan kaivettujen palokujien ja vedenkäytön avulla. Poltto toteutetaan, mikäli sääolosuhteet polttokohteella ovat otolliset polton onnistumisen kannalta.

Ennallistamispoltto Evolla 2020
Ennallistamispolttoa Evolla vuonna 2020. Kuva Keijo Kallunki.

Poltettava alue sijaitsee Evon retkeilyalueella Talvilammintien ja Rillitien risteyksessä ja on pinta-alaltaan noin 9 hehtaaria. Poltosta tiedotetaan alueella myös maastokyltein. Poltto aloitetaan iltapäivällä noin klo 14:00, kun tuuliolosuhteet ovat vakiintuneet. Polttotapahtuma kestää arviolta 5–7 tuntia, jonka jälkeen paloaluetta vartioidaan siihen saakka, kunnes se on sammunut. Poltosta aiheutuu savua lähialueelle.

Ennallistamispoltto toteutetaan osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Metsähallituksen tavoitteena on toteuttaa kulotuksia vuosittain metsäluonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Lisätietoja:
Sara Lankinen-Timonen, luonnonhoidon asiantuntija, Metsähallitus Metsätalous Oy, puh. 040 726 2714
Ari Lahtinen, erikoissuunnittelija, Luontopalvelut, puh. 040 354 0522