Julkaistu 24.11.2023

Evon retkeilyalueella ennallistetaan korpialue monimuotoisuuden lisäämiseksi 

Metsähallitus ennallistaa 10 hehtaarin korpialueen Hämeenlinnassa Evon Kalliojärven länsipuolella. Puustoisessa korvessa tukitaan noin 680 metriä ojia. Ennallistaminen sisältyy Metsätalous Oy:n luonnonhoitotavoitteisiin. Tällä edistetään myös Evon retkeilyalueen kehittämistyöryhmän ehdottamia toimenpiteitä. 

Korpi. Ennallistaminen. Kaivinkone. Ojien tukkiminen. Alkutalvi
Kuva Reijo Hokkanen

Ennallistamistoimenpiteen tavoitteena on suoluonnon monimuotoisuuden turvaaminen, erityisesti korvet ovat tärkeitä monimuotoisuudelle. Palauttamalla kohde kohti luonnontilaa parannetaan osaltaan myös Natura-alueen tilaa. 

“Marraskuussa 2023 ennallistetaan korven eteläosa, jossa ojia tukitaan noin kuuden hehtaarin alalla. Pohjoisosan ojien täyttö noin neljän hehtaarin alalla toteutetaan myöhemmin. Ojien ennallistaminen jaksotetaan kahdessa vaiheeseen, jotta tasataan toimenpiteen vesistövaikutuksia”, kertoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöasiantuntija Reijo Hokkanen. 

Ennallistamisessa ojat täytetään kaivinkoneella. Ojapenkoilta ojien täyttöä haittaava puusto on hakattu vuonna 2017. Muuta puuston poistoa ennallistamiseen ei liity. 

Aiemmin tänä syksynä Metsähallituksen Luontopalvelut ennallisti soita Evon Sudenpesänkankaan suojelualueen puolella. 

“Nyt toteutettava ennallistaminen retkeilyalueen puolella on hyvä täydennys ennallistettuihin alueisiin. Suon ennallistaminen parantaa luontotyypin edustavuutta ja siten myös alueen Natura-arvoja”, luonnonsuojelupäällikkö Panu Kuokkanen Metsähallituksen Luontopalveluista toteaa. 

Ennallistettava kohde on Evon alue -nimisellä Natura 2000 alueella (FI0325001). Toimenpiteille on saatu Hämeen ELY-keskuksen hyväksyntä.  

Metsähallitus Metsätalous Oy toteuttaa vuosittain ennallistamisen ja luonnonhoidon toimia osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Korpialue on Metsähallituksen Metsätalous Oy:n hallinnassa, ja se jää ennallistamisen jälkeen luontokohteeksi.  

Lisätiedot: 
Ympäristöasiantuntija Reijo Hokkanen, Metsähallitus Metsätalous Oy, p. 040 705 7556 
Aluepäällikkö Ilkka Korhonen, Metsähallitus Metsätalous Oy, p. 0400 132 1310 

Evon retkeilyalueen kehittämistyöryhmän loppuraportti (valtioneuvosto.fi)