Julkaistu 22.12.2020

Evon nuorisoleirialue leirikäytössä jo 10 vuotta

Evon retkeilyalueella sijaitseva nuorisoleirialue on ollut partiolaisten vilkkaassa leirikäytössä jo 10 vuotta. Leirialueen kymmenes toimintavuosi oli kuitenkin poikkeuksellinen varaustilastointien valossa. Koronaviruspandemian takia peruuntuivat isot, niin kotimaiset kuin kansainväliset, partiolaisten leirivaraukset, mutta monet muut tahot ja yksittäiset asiakkaat löysivät leirialueen kohteet tilaisuuksiensa pitopaikaksi ja retkeilynsä tukikohdaksi. Toimintavuosien aikana leirialueelle on tehty satoja varauksia, ja alueella on vieraillut partiolaisia sekä muita leirikäyttäjiä yhteensä lähes 80 000.

Useita telttoja harvassa mäntymetsässä puiden lomassa.
Evon leirialue soveltuu mm. isojen ja pienten telttaleirien järjestämiseen. Kuva: Mari Lehtisalo.

Evon Pitkäniemenkankaalle valmistui vuonna 2010 uudenlainen pysyvä leirialue toimimaan muun muassa partiolaisten suurleirien eli Finnjamboreiden pitopaikkana. Kuuden vuoden välein pidettävät partiolaisten suurleirit oli tätä ennen pidetty aina eri paikoissa. Idean pysyvästä leirikeskuksesta, jossa infrastruktuuri on valmiina, keksi silloinen pääministeri Matti Vanhanen vieraillessaan partiolaisten edellisellä suurleirillä Padasjoen Taruksella vuonna 2004. Tuolloin suurleirin ajankohtaan ajoittunut kova rankkasade aiheutti todellisia haasteita leirin pystyttäjille. Vanhasen havainto siitä, miten paljon suurleirejä varten on rakennettava kiinteitä, mutta heti leirin jälkeen purettavia rakennelmia, oli alkusysäys pysyvän nuorisoleirialueen syntymiselle.

Taruksen suurleirin jälkeen Vanhanen kutsui Metsähallituksen, Suomen Partiolaisten ja Senaatti-kiinteistöjen johdon Kesärantaan aloitusneuvotteluun, jossa pohdittiin missä olisi leirikeskukselle sopiva paikka. Koko valtakunnan kattavien etsintöjen jälkeen Metsähallitus ja Suomen Partiolaiset löysivät tarkoitukseen parhaiten sopivimman ja tarpeeksi laajan metsäalueen Evon retkeilyalueelta, Ylisen Rautjärven ja Pitkänniemenjärven väliseltä kannakselta. Evon sijainti suurten kaupunkien läheisyydessä oli myös positiivinen tekijä.

Metsähallitus ja Suomen Partiolaiset ry suunnittelivat ja toteuttivat pysyvän leirikeskuksen yhteistyössä vuosien 2009 ja 2010 aikana. ”Monipuoliset leiritoiminnan tarvitsemat vesi-, viemäri-, sähkö- ja tietoliikenneverkot sekä tiet, uimapaikat ja polut toteutettiin rakennushankkeina, joiden toteuttamisesta ja kustannusvastuusta päätettiin erikseen sovitulla sopimuksella. Samoihin aikoihin, kun itse leirialueen perusteita viimeisteltiin, rakensi ja valmisteli Suomen Partiolaiset yhdessä lukuisten talkoopartiolaisten sekä Hämeen ammattikorkeakoulun väen kanssa leirialuetta jo sen ensimmäistä käyttöä, suurleiriä, varten”, muisteli Metsähallituksesta kehityspäällikkö Jere Rauhala leirialueen rakentamisen alkuvaiheita.

Leirialue sai heti vuoden 2010 heinä-elokuussa tulikasteensa, kun sen toimivuuden koekäytti ja testasi reilu 10 000 kansainväliseen Kilke-suurleiriin osallistuvaa partiolaista. Varsinainen alueen varauskäyttö alkoi vuoden 2011 alusta. Suurleiri Roihu, vuonna 2016, on yli 17 000 osallistujallaan ollut tähän mennessä suurin ja kansainvälisin koskaan, paitsi Evolla myös koko Suomessa, järjestetty partioleiri. Roihua varten leirialueen infrastruktuuria rakennettiin entistä kattavammaksi. Seuraava suurleiri järjestetään Evolla vuonna 2022.

Suurleirien välivuosina on leirialueella pidetty pienempiä partiolaisten lippukunta- ja piirileirejä, joissa leiriläisten määrä on vaihdellut muutamasta kymmenestä satoihin ja jopa tuhansiin partiolaisiin. Viimeisen noin kymmenen toimintavuoden aikana leirialueella on leireillyt reilu 66 000 partiolaista ja yhä enenevässä määrin myös muita tahoja ja yksittäisiä retkeilijöitä, kokonaiskävijämäärän ollen lähes 80 000. Erityisesti Käenpesän laavukämpän ja Jussin nuotiokatoksen käyttöaste on kasvanut yksittäisten retkeilijöiden varauksilla.

Leirialueen tavoitteena onkin sen perustamisesta lähtien ollut palvella partiolaisten lisäksi paitsi kaikkia suomalaisia nuorisojärjestöjä myös kansainvälisiä nuorisoryhmiä ja -järjestöjä sekä myös muita tahoja ja alueella retkeileviä. ”Aluetta kehitetään yhteistyössä Suomen Partiolaisten kanssa palvelemaan entistä paremmin erikokoisten tapahtumien järjestämistä ja erilaisten käyttäjien tarpeita”, kertoo kenttäpäällikkö Arto Pummila Metsähallituksesta.

Leirialue tarjoaa upeat, pysyvät rakenteet suurten tai pienten leirien ja tapahtumien järjestämiseen. Monipuolinen alue soveltuu erinomaisesti leiritapahtumiin niin liikenneyhteyksiensä ja alueen palveluiden kuin luonnonolosuhteiden kannalta. Leirialueen kohteita voi varata ympäri vuoden. Partiolaisilla on vuosittain aikavälillä 1.5.-31.10. etuvarausoikeus varata leirialueen kohteita seuraavalle vuodelle. Etuvarausoikeuden ajankohdan jälkeen leirialuevarauksia voivat tehdä kaikki.

Lisätietoa