Julkaistu 25.10.2018

EU:n merkittävä tuki Suomen luonnonsuojelutyöhön jatkuu – Metsähallitus koordinoi kolmea uutta hanketta

Metsähallituksen Luontopalvelut on saanut jälleen mittavan EU-rahoituksen kolmelle uudelle, monivuotiselle LIFE-luonnonsuojeluhankkeelle, jotka toteutetaan yhdessä laajan kumppaniverkoston kanssa. Hankkeiden kokonaisbudjetti on yli 20 milj.euroa, josta EU:n maksama osuus yli 65 prosenttia.

Euroopan unionin LIFE-rahaston tunnus.EU:n luonnonsuojelurahoituksen avulla Metsähallitus ja sen hankekumppanit ovat voineet jo vuosien ajan yli kaksinkertaistaa omarahoitusosuutensa: Vuonna 2018 alkavat hankkeet mukaan lukien Metsähallitus on vuosina 1995–2018 ollut mukana 53 LIFE-hankkeessa, joiden yhteenlaskettu budjetti on ollut 123 milj. euroa. Tästä 68 milj. euroa on tullut EU:lta. Hankemäärä on EU:n huipputasoa.

Nyt hyväksytyissä hankkeissa ratkaistaan liito-oravan suojeluun liittyviä haasteita sekä kunnostetaan harvinaisten kovakuoriaisten elinympäristöjä ja rannikon sekä saariston merkittäviä luontoympäristöjä.

Liito-orava-LIFE-hankkeeseen osallistuu laaja joukko erilaisia toimijoita Suomesta ja Virosta ratkaisemaan maankäytön haasteita liittyen liito-oravan suojeluun.

Hankkeessa luodaan yhdessä metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien (mm. MTK, Suomen metsäkeskus ja Metsähallitus Metsätalous Oy), luonnonsuojelijoiden sekä kaupunkisuunnittelijoiden kanssa käytännön toimintamallit liito-oravien huomioimiseen metsien käsittelyssä sekä taajamien puistojen ja metsien hoidossa.

Hankkeessa on mukana keskeisiä liito-oravakaupunkeja kuten Espoo, Jyväskylä ja Kuopio. Koska hanke toteutetaan yhdessä virolaisten kumppanien kanssa, se kattaa koko liito-oravan esiintymisalueen EU:ssa. Budjetti on 8,9 milj. euroa.

Beetles LIFE -hankkeessa keskitytään kahdeksan harvinaisen ja EU:n erityisesti suojeleman kovakuoriaislajin kuten punahärön, korpikolvan ja kaskikeijun nykyisten ja tulevien elinympäristöjen kunnostamiseen. Hankkeessa poltetaan metsiä, turvataan haapajatkumoita ja ennallistetaan korpia. Hankkeessa on 26 kohdetta, joista valtaosa sijaitsee Itä-Suomessa ja Kainuussa. Lisäksi kohteita on Hämeessä, Keski-Suomessa ja Lapissa. Budjetti 2,7 milj. euroa

Rannikko-LIFE-hankkeessa kunnostetaan merkittäviä rannikon ja saariston elinympäristöjä, kuten paahdealueita, rantaniittyjä, lehtoja ja hakamaita kahdeksalla suojelualuekeskittymällä Suomenlahdelta Perämerelle. Hankkeessa kuritetaan ulkosaaristoon levinnyttä kurttulehtiruusua ja parannetaan näin mm. apolloperhosen elinympäristöjä. Hankkeessa tehdään myös paljon vapaaehtoistyötä. Budjetti 8,8 milj. euroa.

LIFE-hankkeista rahoitusta luonnonsuojeluun ja työllisyyttä maakuntiin

Metsähallituksen Luontopalvelujen luonnonsuojelutyötä rahoitetaan valtion budjettivaroista, mutta EU:n LIFE-hankkeilla on omarahoitusta voitu monistaa. Esimerkiksi vuonna 2017 Metsähallituksen omarahoitusosuus viidessä LIFE-hankkeessa oli 0,5 miljoonaa euroa, jonka päälle EU-rahoitusta tuli 1,5 miljoonaa euroa. Omarahoitus on kuitenkin välttämätöntä hankerahoituksen saamiseksi.

LIFE-hankkeilla on myös merkittäviä suoria ja epäsuoria työllisyysvaikutuksia. Esimerkiksi nyt alkavissa kolmessa hankkeessa on 10 miljoonaa euroa palkkamenoihin, mikä tarkoittaa 220 henkilötyövuotta hankkeiden kumppaneille. Erilaisiin ostopalveluihin käytetään liki seitsemän miljoonaa euroa. Hankkeissa työllistyvät tai niistä hyötyvät mm. biologit, metsänhoitajat, metsätalousinsinöörit, metsäkoneyrittäjät ja muut urakoitsijat sekä monet erilaiset palveluntarjoajat.

– LIFE-hankkeet ovat win-win niin luonnolle kuin alueelliselle työllisyydelle ja toimeliaisuudelle, iloitsee kehityspäällikkö Mikko Tiira Metsähallituksesta. – Merkittäviä ovat myös hankkeiden laajat kumppaniverkostot, joiden ansiosta hankkeissa voidaan kehittää uusia monialaisia ratkaisumalleja erilaisiin luonnonsuojelullisiin sekä yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Lisätietoja: kehityspäällikkö Mikko Tiira (suomeksi ja englanniksi), Metsähallitus, puh. 040 169 6646, mikko.tiira(at)metsa.fi