Julkaistu 16.5.2018

EU-hanke lisää tietoa Merenkurkun saaristosta kävijöille ja kansalaisille

”Lystra – opastusta ja elämyksiä Korkea Rannikon/Merenkurkun saariston maailmanperintökohteessa” on kolmevuotinen Botnia Atlantica -hanke, jonka tavoitteena on jatkokehittää Ruotsin ja Suomen yhteistä maailmanperintökohdetta Korkea Rannikko/Merenkurkun saaristo.

Hankkeessa tuotetaan mm. digitaalinen, interaktiivinen kartta maailmanperinnön nettisivuille. Kartassa esitellään alueen geologisia arvoja ja vierailukohteita.

Toinen tärkeä osa Lystra-hanketta on päivittää maailmanperinnön tiedotusmateriaali. Julkaisut ja kouluille suunnattu oppimateriaali luokitellaan ja samalla parannetaan niiden digitaalista saavutettavuutta internetissä.

– Haluamme lisätä ymmärtämystä maailmanperintöalueen ainutlaatuisuudesta ja tuoda esille uutta tietoa, ja parantaa tiedon esittelyä sekä digitaalisesti että maastossa, kertoo maailmanperintökoordinaattori Susanna Lindeman Metsähallituksesta.

Tänä vuonna painopiste on opastussuunnitelman tekemisessä. Haluamme varmistaa, että sekä läheltä että kaukaa saapuvat kävijät saavat ikimuistoisia ja opettavia elämyksiä maailmanperintökohteesta. Koulutusta ja tiedotustilaisuuksia hankkeen tuloksista järjestetään matkailuyrittäjille, opettajille, oppaille, kirjastohenkilökunnalle ja virkamiehille. Kotisivut www.merenkurkku.fi ja www.varldsarvethogakusten.se liitetään yhteisen portaalin alle.

– Opastussuunnitelman tekeminen on jo aloitettu ja kesän aikana tulemme kartoittamaan alueen käyntikohteet. Laadimme lyhyen, selkeästi kirjoitetun tarinan, josta ilmenee, miksi alueelle on annettu maailmanperintöarvo. Tarinan tulee olla helposti ymmärrettävä ja esimerkiksi oppaat ja opettajat voivat käyttää sitä, sanoo erikoissuunnittelija Malin Henriksson Metsähallituksesta.

Myöhemmin syksyllä yleisö pääsee vaikuttamaan opastussuunnitelman sisältöön ja tarkentamaan maailmanperinnön keskeistä viestiä mm. työpajojen kautta.

Asiantuntijaorganisaatiot SGU (Sveriges geologiska undersökning), GTK (Geologian tutkimuskeskus) ja Paikkatietokeskus, jotka ovat Lystran hankekumppaneita, päivittävät maailmanperinnöstä annettavaa tietoa viimeisen tieteellisen tiedon, laserkeilausdatan ja tänä kesänä tehtävien kenttäinventointien pohjalta.

Hankeen kokonaisbudjetti on 1,38 miljoonaa euroa, josta EU:n aluekehitysrahaston osuus on 60 prosenttia. Hanke on kolmevuotinen ja jatkuu vuoden 2020 loppuun asti.

Hankeomistaja: Metsähallitus

Tuensaajat: Geologian tutkimuskeskus GTK Maanmittauslaitos – Paikkatietokeskus FGI, Vaasan kaupunki – Kirjasto, Västernorrlandin lääninhallitus, Sveriges geologiska undersökning SGU.

Rahoittajat EU:n lisäksi: Kramfors kommun, Örnsköldsviks kommun, Naturvårdsverket,Pohjanmaan liitto, Merenkurkun maailmanperintö ry., Visit Vaasa

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Malin Henriksson, Metsähallitus, Luontopalvelut, puh 040 193 5775, malin.henriksson(at)metsa.fi