Julkaistu 18.8.2023

Etsintäkuulutus: Kerro havaintosi saariston minkeistä ja supikoirista – tehopyyntiä Virolahdelta Tornioon

Saariston vieraspetopyynnit ovat käynnissä koko merialueen saaristossa Virolahdelta Tornioon. Tehopyynnin tavoitteena on on tyhjentää ja pitää tyhjänä laajoja saaristoalueita minkistä ja supikoirasta, ja siten parantaa taantuneen saaristolinnuston elinmahdollisuuksia. Tuloksia on saavutettu jo useilla saaristoalueilla: linnusto on elpynyt ja vieraspetojen aiheuttamien lintutuhojen määrä on vähentynyt.  

Pyyntiä tehdään järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti. Ulkosaaristosta alkanut vieraspedoista vapaiden alueiden rakentaminen on levittäytymässä sisemmäs saaristoon. Nyt pyynnin piiriin tulee yhä enemmän saaria, joilla retkeillään ja joilla on vapaa-ajanasutusta.

Saaristossa liikkujien ja mm. mökkiläisten havainnot vieraspedoista ovat tärkeässä roolissa pyyntejä suunniteltaessa. Kaikki saaristossa liikkujat voivat osallistua vieraspedoista vapaan saariston saavuttamiseen ja linnustonsuojeluun ilmoittamalla petohavaintonsa.

Havainnot vieraspedoista voi ilmoittaa osoitteessa laji.fi/ilmoita.

Palveluun voi tallentaa havaintoja sekä kirjautumalla järjestelmään että avoimella havaintolomakkeella ilman kirjautumista.

Lisätiedot:

Luonnonsuojelupäällikkö Pekka Heikkilä, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut: puh. 040 831 2874,  pekka.heikkila@metsa.fi