Julkaistu 8.6.2021

Etelä-Sydänmaan suojeltujen metsien monimuotoisuutta lisätään ennallistamispoltoilla

Etelä-Sydänmaan luonnonsuojelualueella Reisjärvellä tehdään metsien ennallistamispolttoja tiistaina 8. kesäkuuta. Toimilla pyritään ennallistamaan elinympäristöjä ja siten lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Ennallistamistoimet ovat osa ympäristöministeriön Helmi-ohjelman toteutusta. 

Metsähallitus ennallistamispolttaa 15 hehtaaria metsää Reisjärven kunnassa Etelä-Sydänmaan suojelualueella. Tuli sytytetään sään salliessa puolenpäivän aikaan. Poltosta muodostuu runsaasti savua, joka voi olla havaittavissa laajalla alueella polton aikana ja joitakin päiviä sen jälkeen. Poltosta tiedotetaan alueella maastokyltein. 

Poltettavat kuviot ovat nuorta tai varttunutta mäntymetsää, jossa puuston ikä on 40–150 vuotta. Metsä on osin luonnonmetsää. Etelä-Sydänmaa on Pohjois-Pohjanmaan eteläosien laajin erämaista metsä- ja suoluontoa edustava kokonaisuus. Alueella esiintyy useita suojeltavia luontotyyppejä, uhanalaisia kasvilajeja sekä runsas linnusto. 

Ennallistamispoltot ovat osa ympäristöministeriön käynnistämää Helmi-ohjelmaa, joka vahvistaa luonnon monimuotoisuutta elinympäristöjä ennallistamalla. Elinympäristöjen väheneminen on keskeinen syy Suomen luonnon köyhtymiseen.

Palanut puu on tärkeää ekosysteemille

Metsäpalot ovat aina olleet luonnollinen osa pohjoisten havumetsien elämää. Ne ovat ylläpitäneet luonnonmetsien monimuotoisuutta ja lajistoa metsien laikuittaisen uudistumisen kautta. Metsän palaessa osa puustosta kuolee heti ja osa vasta vuosien kuluessa. Tämän seurauksena alueelle syntyy eri lahoamisvaiheessa olevaa puuainesta. Nykyaikaisen palontorjunnan myötä palot sammutetaan tehokkaasti, ja monet paloalueita suosivat eläin- ja kasvilajit ovat harvinaistuneet. 

Metsien ennallistamispoltot suunnitellaan ja valmistellaan aina huolellisesti. Poltettavaksi valitaan paikka, jossa on sammutusvettä lähellä. Onnistunut poltto edellyttää riittävän kuivaa maastoa, siksi poltot tehdään usein metsäpalovaroituksen aikaan. Poltossa ja jälkivartioinnissa on aina mukana tarvittavan suuri määrä henkilöitä. 

Lisätietoja: 

Suunnittelija Panu Keihäs,  Metsähallitus, Luontopalvelut, panu.keihas@metsa.fi040 191 7488