Julkaistu 21.1.2019

Etelä-Suomen alue-ekologista verkostoa ajantasaistetaan – vaikuta ehdottamalla arvokkaita luontokohteita

Tiedote julkaistu 21.1.2019

Talvinen suo, Ilomantsi. Kuva Suvi Haapalehto

Metsähallitus on aloittanut alue-ekologisen verkoston ajantasaistamisen Etelä-Suomen valtionmailla. Projektissa päivitetään vuosina 1996-2000 laadittujen alue-ekologisten suunnitelmien tietoja. Se on yksi osa Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelman toimintaohjelmaa ja valmistuu vuoden 2019 lopussa.

Vuosien saatossa verkostossa ja metsätalouden toimintaympäristössä on tapahtunut runsaasti muutoksia. Merkittävimpiä ovat olleet Metso-toimintaohjelma ja sen mukana tulleet uudet maankäyttö- ja luontokohteet sekä metsälain 10§:n muutokset. Laissa erityisen arvokkaiden elinympäristöjen tulkintaa on muutettu ja lain mukaisia kohteita lisätty.

Alue-ekologinen verkosto säilyttää ja ylläpitää monimuotoisuutta sekä sovittaa yhteen metsien eri käyttömuotoja. Verkosto koostuu monikäyttömetsien ja suojelualueiden kokonaisuudesta, jossa ne täydentävät toinen toisiaan. Verkoston laatua parannetaan etsimällä monikäyttömetsistä arvokkaita luontokohteita. Samalla päivitetään ja korjataan vanhoja verkoston tietoja. Tavoitteena on entistä tarkempi tieto monikäyttömetsien luontoarvoista.

Yleisöltä toivotaan apua uusien arvokkaiden kohteiden löytämiseksi. Osoitteessa www.metsa.fi/vaikuta on avoinna karttapohjainen nettikysely, jossa vinkkejä voi antaa. Kohteet voivat olla riistan, retkeilyn tai maiseman kannalta tärkeitä tai ne voivat olla yksittäisiä vanhoja metsiä, karttapohjilta puuttuvia lähteitä, luonnontilaisia soita jne. Ilmoitetut kohteet tarkastetaan paikkatietoaineistoista ja tarvittaessa maastossa. Kyselyn lisäksi Metsähallitus keskustelee päivitystarpeista sidosryhmien kanssa eri tilaisuuksissa.

Lisätietoja:
Metsähallitus, Metsätalous Oy, projektipäällikkö Suvi Haapalehto suvi.haapalehto(at)metsa.fi, puh. 040 824 2943 ja tiedottaja Keijo Kallunki, keijo.kallunki(at)metsa.fi, puh. 040 536 2184