Julkaistu 14.2.2019

Etelä-Savoon 11 600 hehtaaria luonnonsuojelualueita valtion maille

Ympäristöministeriön tiedote 14.2.2019

Valtioneuvosto ja ympäristöministeriö ovat 14.2.2019 antaneet asetukset, joilla eri puolille Etelä-Savon maakuntaa perustetaan valtion maille yhteensä 119 luonnonsuojelualuetta. Kaikki alueet ovat valtion omistuksessa, ja ne on jo aiemmin osoitettu luonnonsuojelukäyttöön.
Valtioneuvoston asetus koskee 25 aluetta, joiden koko vaihtelee sadasta hehtaarista noin 1 300 hehtaariin. Yhteensä näiden alueiden pinta-ala on noin 9 400 hehtaaria. Samalla ympäristöministeriö on antanut toisen asetuksen 94 suojelualueesta, jotka ovat kooltaan edellisiä pienempiä. Näitä alueita on noin 2 200 hehtaaria, jolloin suojelualueita perustetaan kahdella asetuksella yhteensä noin 11 600 hehtaaria.
Lohikosken luonnonsuojelualue. Kuva Mari Laukkanen, Metsähallitus.Suojeltavat alueet edustavat monipuolisesti Etelä-Savon maakunnan vanhoja metsiä, soita sekä järvi- ja saaristoluontoa. Metsäluonnon kannalta laajimpia ovat Kakonsalon, Kivimäensalon ja Lohikosken luonnonsuojelualueet (yhteensä noin 3 000 hehtaaria). Puulaveden ja Kyyveden suojelualueet ovat pinta-alaltaan laajoja ranta- ja saaristoluonnon kokonaisuuksia (yhteensä noin 1 700 hehtaaria). Mukana on lisäksi merkittäviä suolajiston ja -linnuston elinympäristöjä. Eräillä alueilla on myös kulttuurihistoriallisia arvoja.
Alueet on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin, ja ne kuuluvat pääosin eri valtakunnallisiin suojeluohjelmiin sekä Natura 2000 -verkostoon. Lisäksi mukana on useita Etelä-Suomen metsien suojeluohjelman METSOn puitteissa valtiolle hankittuja alueita.
Perustamisasetusten myötä alueilla tulevat voimaan luonnonsuojelulain mukaiset, valtion luonnonsuojelualueita koskevat rauhoitusmääräykset. Niiden tavoitteena on suojelualueen luonnontilan säilyttäminen ja luontaisen kehityksen turvaaminen.
Luontoa muuttava toiminta ei ole alueilla sallittua, mutta jokamiehenoikeudet ovat voimassa normaaliin tapaan. Luonnonsuojeluun liittyvien tavoitteiden ohella alueet palvelevat myös retkeilyä, opetusta ja tutkimusta. Etelä-Savon luonnonsuojelualueiden perustamisasetus ei sisällä liikkumista koskevia rajoituksia, mutta Kaljunjärven luonnonsuojelualueella on voimassa liikkumisrajoitus puolustusvoimien toimintaan liittyvien säännösten perusteella.
Valtaosalla valtioneuvoston asetuksella perustetuista suojelualueista on sallittua metsästää hirveä, metsäjänistä ja rusakkoa sekä villisikaa, osalla myös metsäkanalintuja. Metsähallitus voi luonnonsuojelulain nojalla lisäksi myöntää luvan hirvenajoon sekä vieraslajien ja vahinkoa aiheuttavien pyyntiluvanvaraisten riistaeläinlajien poistamiseen kaikilla perustetuilla luonnonsuojelualueilla.
Asetukset tulevat voimaan 1.5.2019. Nykyisten metsästysvuokrasopimusten mukainen metsästys voi alueilla jatkua 31.12.2019 saakka.
Etelä-Savon maakuntaan on jo aiemmin annetulla asetuksella perustettu Saimaan alueen luonnonsuojelualueet.
Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, ympäristöministeriö
p. 0295 520 278, etunimi.sukunimi@ym.fi
Erikoissuunnittelija Arto Vilén, Metsähallitus, Luontopalvelut
p. 0206 39 5721, etunimi.sukunimi@metsa.fi