Julkaistu 27.3.2019

Erittäin uhanalaiselle jokihelmisimpukalle laaditaan suojelustrategia

Ympäristöministeriön tiedote 27.3.2019

Ympäristöministeriön asettama työryhmä laatii erittäin uhanalaiselle jokihelmisimpukalle eli kansankielellä raakulle suojelustrategian ja toimenpideohjelman. Työn on määrä valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä.

Raakku esiintyy Suomessa nykyisin enää runsaassa sadassa joessa. Monissa joissa raakut ovat häviämisen partaalla. Lajille sopivat elinympäristöt ovat vähentyneet jokirakentamisen ja purojen perkaamisen sekä veden laadun heikentymisen myötä. Elinvoimainen raakkukanta ilmentää joen hyvää tilaa.

– Elinvoimainen raakkukanta edellyttää laaja-alaisia toimia, kuten vesiensuojelua raakkujokien koko valuma-alueella sekä lohi- ja taimenkantojen elvyttämistä. Monipuolinen työryhmä antaa mahdollisuudet löytää raakun kannalta hyviä ratkaisuja ja toimintatapoja, sanoo työryhmän puheenjohtaja Tuula Kurikka Metsähallituksen Luontopalveluista.

Lue koko tiedote (www.ym.fi).

Jokihelmisimpukoita puhtaan puron pohjalla Pohjois-Suomessa. Kuva: Jari Ilmonen.