Julkaistu 8.1.2021

Ekotehokkuutta puukuljetuksiin: Lappiin kokeiluluvat kahdelle ”Pikkujätille”

Traficom on myöntänyt käyttökokeiluluvat puukuljetuksiin Lapissa kahdelle ”Pikkujätille”, 84 ja 85 tonnin painoiselle ajoneuvoyhdistelmälle. Ensimmäinen Metsähallituksen puuta kuljettava yhdistelmä aloitti käyttökokeiluluvalla kuljetukset joulukuussa 2020. HCT- eli High Capacity Transport -yhdistelmät osallistuvat tutkimusajoneuvoina Oulun Yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen Winter Premium -hankkeeseen.

Winter Premium -hankkeen osana testataan kahta 10‐akselista Pikkujättiä, joilla puutavara voidaan noutaa suoraan metsäautoteiden varrelta ilman siirtokuljetuksia. Ajoneuvot on varustettu säädettävillä rengaspaineilla (CTI). Lupa Pikkujättien talviaikaiseen käyttöön on saatu laajalle tieverkolle. Kesäaikaan yhdistelmät kuljettavat puuta 84 ja 85 tonnin kokonaispainoilla vain hyvin kantavilla pääteillä ja alemman asteen tiestöllä 76 tonnin kokonaispainoilla.

”Suuren hyötykuorman kalustoratkaisuilla ja dynaamisilla painorajoituksilla voidaan tehostaa puutavaran kuljetuksia sekä vähentää ympäristölle haitallisia päästöjä ja kuljetuskustannuksia”, arvioi Metsähallituksen kehityspäällikkö Jouni Karjalainen ja jatkaa:

”Metsähallituksen hiilijalanjäljestä puun kuljetukset muodostavat noin puolet. Ilmastoystävällisten puutavara‐autojen käyttö onkin yksi nopeimmista ja kustannustehokkaimmista tavoista pienentää hiilijalanjälkeämme.”

Aiemmista käyttökokeiluista poiketen nyt käynnistyvässä hankkeessa selvitetään niin sanottujen dynaamisten painorajoitusten käyttömahdollisuuksia. Kaikilla teillä on tieluokasta ja vuodenajasta riippumatta sama 76 tonnin painorajoitus, vaikka eri tasoiset tiet ovat kantavuudeltaan erilaisia. Talviaikaan tiestön ollessa roudassa, nykyistä painavampia yhdistelmiä voitaisiin käyttää myös alemman asteen tieverkossa ilman tierasituksen merkittävää lisääntymistä. Tällä on merkityksensä erityisesti Lapissa, missä talvi on pitkä ja kuljetuskustannukset ovat pitkistä välimatkoista johtuen suuret.

Winter Premium -hankkeessa Oulun yliopisto tutkii, miten ajoneuvoon asennettavien sensoreiden avulla saadaan tiekohtaista tiesäätietoa. Teiden anturoinnilla selvitetään ajoneuvojen aiheuttamaa tierasitusta ja roudan kehittymistä.

Ilmatieteen laitos puolestaan tutkii sääasemien tuottaman tiesään ja niiden ennusteiden yhteyttä routakantavuuteen. Yhdistämällä tiesääasemien ja ajoneuvojen tuottama tieto saadaan kuva tiekohtaisesta routa- ja kantavuustilanteesta. Kehitettävää toimintamallia käyttäen tienpitäjä voi tulevaisuudessa määrittää tie- ja sääperusteiset dynaamiset painorajoitukset nykyisten kiinteiden painorajoitusten sijaan.

Lisätietoja:

Metsähallitus Metsätalous Oy, kehityspäällikkö Jouni Karjalainen, jouni.karjalainen@metsa.fi, p. 040 756 6209

Oulun ylipisto,yliopisto-opettaja Perttu Niskanen, perttu.niskanen@oulu.fi, p. 050 350 6013
Ilmatieteen laitos, vanhempi tutkija TkT Timo Sukuvaara, timo.sukuvaara@fmi.fi, p. 040 529 4977

Muita lisätietoja:

Qteam-yritysverkosto, toimitusjohtaja Pasi Korhonen, 040 058 6147 (käyttökokeilulupiin liittyvät kysymykset)

Esittelyvideo ”HCT nopea tie päästöjen vähentämiseen”:

https://www.youtube.com/watch?v=IaCZ7laC9ww

Ajoneuvoyhdistelmä “Pikkujätti” puukuorma kyydissään.