Julkaistu 23.8.2023

Ekologinen yhteys kansallispuiston ja Kakonsalon välillä turvataan Etelä-Savon Kieluan hakkuissa

Suomen Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri tiedotti 21.8. vastustavansa Metsähallituksen hakkuuaikeita kansallispuiston laajennukseksi esitetyllä alueella. Savonlinnan Kieluan alueen kokonaispinta-ala on noin 2300 hehtaaria, josta vain pieni osa on vuosittain suunnittelussa tai toteutuksessa. Hakkuusuunnitelmia on käsitelty Suomen luonnonsuojeluliiton, Greenpeacen ja Metsähallituksen välisissä vuorovaikutuspalavereissa viime vuosina säännöllisesti, jonka lisäksi on ollut myös suoraa yhteydenpitoa osapuolien välillä.

Vuorovaikutuspalavereissa osasta toimenpidesuunnitelmia on päästy yhteisymmärrykseen sellaisenaan tai pienin muutoksin, jonka jälkeen hakkuita on toteutettu. Osa suunnitelmista on jäänyt erimielisiksi. Leipämäen ja Nahkiaismäen käsittelysuunnitelmia tarkastettiin alkukesällä etenkin kuukkelin elinympäristöjen osalta. Ne huomioidaan tulevissa hakkuissa, joiden aloitusajankohta ei ole vielä selvillä.

– Olemme keskustelleet kevään aikana asiasta Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piirin edustajien kanssa. Kävin myös henkilökohtaisesti tarkistuskäynnillä maastossa. Leipämäen harvennushakkuissa kuukkelin elinympäristöä huomioidaan muun muassa alikasvosta säästämällä. Lisäksi korjuussa jätetään käytäntömme mukaisesti säästöpuuryhmiä, kertoo aluepäällikkö Jouko Haatainen Metsähallituksesta.

– Nahkiaismäen uudistushakkuun 1,43 hehtaaria muuttaminen vaihtoehtoisille käsittelytavalle on mutkikkaampaa, sillä kohde on tasarakenteinen. Sen tähden jatkuvaan kasvatukseen siirtymiseen ei ole hyviä mahdollisuuksia. Myös väljennyksen tai poimintahakkuun myötä riski tuulituhoille olisi melkoinen. Näistä syistä päätimme pitäytyä Nahkiaismäen pienen uudistushakkuun osalta alkuperäisessä suunnitelmassa. Muuten suunnitellut käsittelyt Nahkiaismäessä ovat peitteellisiä käsittelytapoja, joissa kuukkelin huomiointi onnistuu mielestäni mainiosti.

Vuorovaikutuspalaverit ovat Metsähallitus Metsätalous Oy:lle vakiintunut ja toimiva menettelytapa käydä vuoropuhelua luontojärjestöjen kanssa monikäyttömetsien hoidosta.

– Niitä jatketaan edelleen, sillä vastuullinen eri metsänkäyttömuotojen ja eri sidosryhmiemme tavoitteiden yhteensovittaminen on toimintamme ytimessä, toteaa Haatainen.


Lisätietoja:
Aluepäällikkö Jouko Haatainen, Metsähallitus Metsätalous Oy, puh. 040 669 2740