Julkaistu 30.3.2021

Vasaran pauketta ja reittien parantamista Urho Kekkosen kansallispuistossa – eduskunnan lisämääräraha näkyy retkeilijöille

Metsähallituksen Luontopalvelut kunnostaa Urho Kekkosen kansallispuistossa keväällä ja kesällä rakenteita ja reittejä. Kunnostukset palvelevat sekä vaeltajia että päiväretkeilijöitä. Rakennusmateriaalit kuljetetaan kohteille lumipeitteen aikana. Kunnostustyöhön on saatu rahoitusta eduskunnan myöntämistä lisätalousarvio- ja tulevaisuusinvestointivaroista.

Rahoitus rakenteiden kunnostuksia varten tuli tarpeeseen. Urho Kekkosen kansallispuiston tupia on korjattu pienimuotoisesti jo aiempinakin vuosina, ja nyt työtä jatketaan Sarvijoen autio-varaustuvalla sekä Sudenpesän kammilla. Tuville tehdään kattava peruskorjaus, ja ne eivät ole retkeilijöiden käytössä peruskorjauksen aikana. Lisäksi tehdään uusia käymälöitä ja liitereitä, jotka palvelevat kasvavaa luonnossa liikkujien määrää paremmin.

– Paljonhan näitä tupia ja rakenteita UKK-puistossa on, mutta kyllä siellä on käyttäjiäkin! Yksittäisenä esimerkkinä voi mainita heinäkuun 2020, jolloin kansallispuistoon tehtiin noin 64 000 käyntikertaa. Koko vuoden käyntimäärä oli n. 372 000. Joka ikinen kunnostuksiin saatu euro tulee kyllä hyödyttämään käyttäjiä, vakuuttaa kenttäpäällikkö Markku Välitalo Metsähallituksesta.

Rautulammelle rakennetaan uusi autio-varaustupa ja pieni päivätupa.

Reittien parantamista jatketaan ja viitoitus uusitaan Saariselän lähialueella

Reittien kunnostus on tarpeellinen toimenpide, jolla varmistetaan kansallispuiston kestävää käyttöä ja asiakasturvallisuutta. Joissain paikoissa reittejä linjataan hiukan kestävämpään sijaintiin ja toisaalla taas kestävyyttä lisätään sorastamalla reittiä. Samalla uusitaan merkittyjen reittien varsilla risteysopasteita.

– Toki aina täytyy muistaa, että viitat ovat pelkistys polkuverkostosta, ja retkeilijä joutuu tekemään risteyksessä tulkinnan opasteiden perusteella. Retkeilijän tulee aina pitää merkityillä reiteilläkin karttaa ja kompassia mukana, Markku Välitalo jatkaa.

Savukoskella Korvatunturin reitin pitkokset ovat tulleet tiensä päähän eivätkä enää ole asiakasturvallisia. Pitkokset puretaan tulevana kesänä. Toistaiseksi niiden uusimiseen ei ole resursseja.

Tankavaaran luontopolkuja on linjattu uudelleen, ja kesällä varmistetaan vielä viitoitusta ja uusitaan lähtöopaste.

Sompion luonnonpuisto saa oman osansa kunnostusrahoista

Myös Sompion luonnonpuiston reiteillä käynnit ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina. Luonnonpuistossa on kaksi reittiä, joita retkeilijät saavat käyttää. Kesällä kunnostetaan molempia, sekä Pyhä–Nattasen että Ruijanpolun reittiä. Rakenteista uusitaan Ruijanpolun lahonneita polkusiltoja. Reittien lähtöopasteet Sompiojärvelle vievän tien varrella uusitaan ja lähtöpisteessä olevalle pysäköintipaikalle lisätään myös käymälä retkeilijöille.

Rakennustyömaiden ja materiaalikuljetusten takia joitain reittejä voidaan joutua sulkemaan tilapäisesti kuljetusten ja retkeilijöiden turvallisuuden varmistamiseksi. Rakentamis- ja kunnostustöiden tarkemmista aikatauluista ja mahdollisista muutoksista ja katkoksista rakenteiden käyttöön viestitään Luontoon.fi-verkkopalvelussa kansallispuiston Ajankohtaista-sivulla sekä kansallispuiston Facebook-sivulla.

Lisätietoa

Kenttäpäällikkö Markku Välitalo, Metsähallitus, Luontopalvelut, p. 0400 214 068
Puistonjohtaja Pirjo Seurujärvi, Metsähallitus, Luontopalvelut, p. 0400 125 782