Julkaistu 10.9.2018

Asiantuntijaselvitys: Lapinsalmen sillan osittainen sortuma oli usean tekijän summa

Metsähallituksen Ramboll Oy:ltä tilaama asiantuntijaselvitys Lapinsalmen riippusillan osittaisen sortuman syistä on valmistunut. Sortuma on ollut usean tekijän summa.

Ankkuritangon virheellinen asento on aiheuttanut sille taivutusrasituksen, jota ei ole todennäköisesti otettu siltaa suunniteltaessa huomioon. Virheasento on mahdollisesti johtunut työaikaisesta suunnitelmamuutoksesta, inhimillisestä ajatusvirheestä tai sekaannuksesta.

Lisäksi silta on altistunut mitoituskuormaan nähden lievälle ylikuormitukselle sen käytön aikana niin käyttäjien kuin lumikuormankin vuoksi.

Silta on nyt purettu.

Rambollin tiedote selvityksestä sekä linkki raporttiin ovat Rambollin verkkosivuilla (twww.ramboll.fi).

Lisätietoja kansallispuistosta ja reiteistä Lapinsalmen ylittämiseen: www.luontoon.fi/repovesi