Julkaistu 9.3.2020

Arvokkaan suoluonnon palauttaminen valmistuu Kyyjärven Peuralamminnevalla vaikeista keleistä huolimatta

Peuralamminnevan monipuolista luontoa autetaan säilymään kunnostamalla niitä osia, joita aiempina vuosikymmeninä on yritetty tuloksettomasti kuivattaa metsätalouskäyttöön ojittamalla.
– Viime vuosina on ennallistettu pohjoisosia ja nyt on vuorossa eteläosa, ja koko alueen kunnostaminen valmistuu tämän vuoden kuluessa, kertoo suunnittelija Christian Koivula Metsähallituksen Luontopalveluista.

Leudon talven vaikeista työskentelyoloista huolimatta Peuralamminnevalla on päästy nyt puuston poistoon. Suolta poistetaan sinne kuulumatonta puuta noin 5 hehtaarin alalta alkuperäisen avoimuuden lisäämiseksi. Ensi syksynä suon alkuperäinen märkyys palautetaan tukkimalla kohteen ojat.

– Historiallisen lauha ja vähäluminen talvi on haitannut ennallistamistyömaiden toteutusta eteläisessä Suomessa, kertoo projektipäällikkö Tuomas Haapalehto. – Tämä on harmi sekä luonnon palautumisen että yrittäjien urakoiden vinkkelistä. Keski-Suomi näyttää olevan vedenjakajaseutua tämän suhteen: pohjoisosissa kelit ovat olleet riittävän talviset puun korjuuseen, mutta maakunnan eteläosissa lauha sää tulee siirtämään töitä tuleville vuosille.

Puiden poistoa ennen suon ennallistamistoimia Kyyjärven Peuralamminnievalla 2020.Kuva Christian Koivula.

Peuralamminnevan ennallistaminen eli palauttaminen lähemmäs luonnontilaa tehdään osana EU:n rahoittamaa Hydrologia-LIFE-hanketta. Toimenpiteet koskevat Luontopalvelujen hoidossa olevaa valtionmaata, joka rajautuu Peuralamminnevan Natura 2000 -alueeseen. Alueen länsipuolella olevia yksityismaita ei vesitetä.

Ennallistamisesta on hyötyä soilla eläville lajeille kuten viime vuosina voimakkaasti taantuneelle riekolle.

–Ennallistettujen soiden on havaittu kelpaavan mainiosti riekkojen kevätreviireiksi, kertoo Tuomas Haapalehto.

Myös veden laatu paranee, kun ojia pitkin valuvien ravinteiden määrää alueella vähenee.

Kuva: Puiden poistoa ennen suon ennallistamistoimia Kyyjärven Peuralamminnevalla 2020.Kuva Christian Koivula.

Lisätietoja:
Suunnittelija Christian Koivula, Metsähallitus, puh. 040 673 2296; christian.koivula(at)metsa.fi
Projektipäällikkö Tuomas Haapalehto, Metsähallitus, puh. 040 353 2480; tuomas.haapalehto(at)metsa.fi

Hydrologia-LIFE-hanke:

Laajalla EU-rahoitteisella hankkeella autetaan uhanalaistunutta suo- ja vesiluontoa. Hankkeessa mm. tukitaan ojia lähes sadalla suolla ja kunnostetaan yli 30 km puroja. Samalla parannetaan tulvasuojelua, veden laatua sekä riistamaita.