Julkaistu 29.6.2018

Arvokkaan aapasuon luontoa turvataan ennallistamalla Ilomantsissa

Metsähallituksen Luontopalvelut ennallistaa Ilomantsin Puohtiinsuon luonnonsuojelualuetta.

Sitä mukaa kun lakat kypsyvät, etenee myös Puohtiinsuon ojitetun laidan ennallistaminen. Työt aloitettiin vuosi sitten, ja urakka valmistuu tänä syksynä vielä ennen karpaloiden kypsymistä. Viime syksynä tukitulla alueella vedenpinta on noussut tavoitteiden mukaisesti.

– Nyt on hyvä tukkia ojia, kun vedenpinta on alhaalla ja virtaamat vähäisiä, sanoo Metsähallituksen suunnittelija Suvi Haapalehto.

Ilomantsin Puohtiinsuo on laaja aapasuokokonaisuus, jossa on harvinaisia ja laajoja, ravinteikkaita osia, kuten lettosoita. Aapasoiden vesitaloudelle on ratkaisevan tärkeää, että vedet pääsevät liikkumaan esteettä metsästä suolle eivätkä ohjaudu aapasuon ohitse ojia pitkin. Ojien tukkiminen palauttaa aapasuon laitasoiden vedenpinnan korkeuden lähemmäksi luontaista tasoa. Samalla vedet ohjataan luontaisille reiteilleen, kohti aapasuon märkiä rimpiä.

Puohtiinsuon ennallistaminen on osa mittavaa EU-rahoitteista FRESHABIT LIFE IP -hanketta (2016–2022). FRESHABIT on yksi Euroopan komission kuudesta ensimmäisestä ns. integroidusta hankkeesta, joilla ratkotaan laajoja ympäristöongelmia. FRESHABIT-hanke kokoaa uudella tavalla yhteen erilaisia vesistöjen tilaan vaikuttavia toimijoita. Yksi hankkeen kahdeksasta kohdealueesta on Koitajoen valuma-alue. Koitajoen alueella soiden ennallistamisen lisäksi keskeisiä toimenpiteitä ovat laajemmat valuma-aluekunnostukset sekä jokien ja pienvesien, järvilohen poikastuotantoalueiden ja planktonsiian kutualueiden kunnostukset.

Lisätietoja:
Suunnittelija Suvi Haapalehto, puh. 040 824 2943, suvi.haapalehto(at)metsa.fi