Julkaistu 5.10.2023

Arkkitehtiopiskelijat ideoivat Levin etelärinteen maankäyttöä kestävän matkailun näkökulmasta

Metsähallitus ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö järjestivät yhdessä ideakilpailun, jonka tavoitteena oli löytää Levin etelärinteelle maisemallisesti, liikenteellisesti ja toiminnallisesti kestäviä ja oivaltavia ratkaisuja. Tavoitteena oli myös saada toteuttamiskelpoisia kokonaisideoita, joissa on huomioitu suunnitelman taloudellisuus ja joustavuus sekä vaiheittain toteutettavuus.

”Opiskelijat onnistuivat töissään kokonaisuutena oikein hyvin. Saimme erilaisia ehdotuksia alueelle ja uusia ajatuksia ympärivuotisuudesta. Opiskelijat olivat miettineet hyvin myös sitä, miten alue voitaisiin toteuttaa vaiheittain ja onko toteuttaminen taloudellisesti kannattavaa”, Metsähallituksen alueiden käytön johtava asiantuntija Tanja Hämäläinen kertoo.

Kilpailun voitti Juho Korhosen suunnitelma Levi South Blue. ”Tässä suunnitelmassa on omaleimaista lähestymistapaa sekä maankäytön että arkkitehtuurin osalta. Kokonaisuus on hyvin rakennettu, jolloin syntyy uudenlainen ja rohkeakin ehdotus”, palkintolautakunnan puheenjohtaja, Oulun yliopiston professori Helka-Liisa Hentilä kertoo.

”Ehdotukseni tavoitteena on tuottaa kestävän matkailun mahdollistava alue, jossa keskiössä on arjesta irtautuminen Lapin luonnossa yksilölliset tarpeet huomioiden, mutta yhteisöllisyyttä unohtamatta”, Korhonen kertoo. ”Ehdotus pohjautuu olemassa olevaan tiehen sekä alueen halkovaan luontopolkuun taloudellisuus huomioiden, mutta ilman kompromisseja kestävässä ja yksilöllisessä aluesuunnittelussa”, Korhonen jatkaa.

Ote Juho Korhosen suunnitelmasta Levi south blue.

Hämäläinen kiittelee voittajaehdotuksen ski in – ski out ratkaisua, joka toteutuu hänen mielestään tässä ehdotuksessa kilpailutöistä parhaiten.

”Uusi rinne sijoittuu oivaltavasti kahden mökkialueen väliin. Näin syntyvä laskettelureitti on selkeä ja mahdollistaa useasta mökistä suoran yhteyden rinteisiin. Laskettelurinne onkin tavallaan kokoojakatu ja alueen sydän”, Hämäläinen kuvailee.

Korhonen, kuten muutkin kilpailijat, mietti kestävyyttä myös yhteiskäyttöisyyden näkökulmasta. ”Alueen keskelle sijoittuva julkisen liikenteen pysäkki kerää palveluita keskitetysti samaan pisteeseen. Myös alueen yläosan mökkiläiset ovat kohtalaisen lähellä pysäkkiä, ja sinne voi toki myös laskea ski-in rinnettä pitkin vaivattomasti tai ajella kesäaikaan yhteiskäyttöpyörällä.”

Hämäläinen kertoo, että Metsähallitus tulee neuvottelemaan Kittilän kunnan kanssa kaavoituksen aloittamisesta alueella. Opiskelijoiden suunnitelmia käytetään kaavoituksen pohjana.

Levin ideakilpailun kolme parasta. Vasemmalta oikealle, voittaja Juho Korhonen, Toinen Hermanni Hakumäki ja Eljas Rytkölä ja kolmas Kim Ramsay.
Levin ideakilpailun kolme parasta. Vasemmalta oikealle, voittaja Juho Korhonen, toinen Hermanni Hakumäki ja Eljas Rytkölä ja kolmas Kim Ramsay.

Palkintolautakunnan sihteeri, väitöskirjatutkija, Johannes Jutila Oulun yliopistosta kertoo, että opiskelijoille pyritään järjestämään mm. yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa suunnittelutöitä, jotka sidotaan konkreettisesti johonkin paikkaan.

”Meillä on vuosittain myös joku tämäntyyppinen kilpailu ja opiskelijat osallistuvat niihin mielellään. Tähänkin kilpailuun tuli 20 hyväksyttyä ehdotusta. Useassa ehdotuksessa oli useampi tekijä taustalla, sillä kilpailuun oli ilmoittautunut lähes 60 opiskelijaa”, Jutila kertoo.

Kilpailuun saivat osallistua kaikki Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijat. Kilpailuehdotus oli mahdollista laatia yksin tai enintään viiden hengen ryhmässä.

”Viime vuonna teimme yhteistyötä Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa. Silloin opiskelijat suunnittelivat Sanginjoen uuden luonnonsuojelualueen retkeilyrakenteita”, Jutila jatkaa.

Metsähallituksen Kiinteistökehitys on puolestaan tehnyt yhteistyötä myös Aalto-yliopiston arkkitehtuurin opiskelijoiden kanssa. Heidän tehtävänään oli pari vuotta sitten luoda aluesuunnitelma Lohjan Vahermajärven rannalla sijaitsevalle alueelle.

”Yhteistyö opiskelijoiden kanssa antaa meille paljon uusia ideoita maankäytön kehittämiseksi. Kilpailut kokoavat myös alueen sidosryhmät yhteen ja luovat mahdollisuuden lisätä keskustelua ja keskinäistä ymmärrystä”, Hämäläinen kertoo.

“Tämä on meille erityisen tärkeää pyrkiessämme omistajaohjauksemme mukaisesti luomaan matkailualalle toimintaedellytyksiä valtion mailla”, Hämäläinen jatkaa.

Levin ideakilpailun palkintolautakunnassa olivatkin mukana myös Kittilän kunnan edustajana arkkitehti Vuokko Mäntymaa ja Levin rinneyhtiön toimitusjohtaja Jouni Palosaari.

Palkittuihin kilpailutöihin voi tutustua tarkemmin Tiedekeskus Pilkkeessä Rovaniemellä järjestettävässä näyttelyssä 9.10.2023 alkaen.

Lisätiedot:

  • Alueiden käytön johtava asiantuntija Tanja Hämäläinen, Metsähallitus, tanja.hamalainen@metsa.fi, +358 40 186 9339
  • Professori Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto, helka-liisa.hentila@oulu.fi, +358 294 484 981

Palkitut työt

  • Levin South Blue, Juho Korhonen                  
  • Hetki, Hermanni Hakumäki ja Eljas Rytkölä
  • Valle Jean, Kim Ramsay

Lunastetut työt

  • Käpyrinteet, Julius Haarala ja Milla Kallio
  • Tenho, Nico-Petteri Soini ja Roosa Lilja

Kunniamaininta

  • Kittalas, Pauli Kärki                 
  • Pakkaskaupunni, Rebecca Maresia ja Jorge Pol Segura