Julkaistu 22.11.2022

Arkeologiset inventoinnit Lapissa 2022: 1930-luvun savottakämppien nykytilaa kartoitettiin

Metsähallituksen Luontopalvelut on inventoinut Inarissa Pohjois-Lapissa Kirakkajoen 1930-luvun metsätyömaat ja puunuittopaikat 25 kilometrin matkalta. Tänä vuonna alueelta löytyi kuusi savottakämppää ja pihapiiriä, yhteensä Kirakkajoen varrelta on inventoitu nyt 11 kämppää talleineen. Luontopalvelut kannustaa tutkijoita olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos kerätyt materiaalit kiinnostavat.

Kirakkajoella suoritettiin hakkuita vuosina 1936 ja 1937. Joen varrella rakennettiin savottakämppiä ja niiden yhteyteen tallit hevosille.

– Joenvarsi inventoitiin nyt kesällä, koska Kirakkajoella on tunnistettu olevan tarvetta virtavesien kunnostukselle, jolla voitaisiin parantaa vaelluskalojen ja muiden vesieliöiden elinoloja joessa. Inventoinnin avulla tuntemattomat kulttuuriperintö- ja muinaisjäännöskohteet voidaan huomioida ja säilyttää, jos ennallistamista tehdään, Kirakkajoen inventoinneista vastannut erikoissuunnittelija Laura Ohenoja Metsähallituksen Luontopalveluista kertoo.

Kirakkajoelta ei löytynyt kesällä mitään sellaisia arkeologisia kohteita, jotka vaikuttaisivat joen kunnostamiseen. Kirakkajoen inventoinnit ovat osa kansainvälistä Ecological Restoration of Arctic Rivers (ReArc) -hanketta.

Savottarakennuksista oli tavallisesti jäljellä enää muutama hirsikerta. Jotkin rakennukset eivät enää juuri erotu kasvillisuuden alta.

Luontopalvelut inventoi kesällä yhteensä 18 luonnonhoito- ja retkeilykohdetta ennen ennallistamis- tai rakentamistöitä Lapissa

Arkeologisen inventoinnin tarve arvioidaan suojelualueella aina, kun aluetta halutaan palauttaa alkuperäiseen tilaan, eli ennallistaa, tai rakentaa esimerkiksi pitkospuita, sorapolkuja ja muita retkeilyrakenteita.

Kirakkajoen lisäksi inventointia vaativat tänä kesänä soiden ennallistamiskohteet Ylitorniolla, Torniossa ja Sallassa Peuratunturin ja Suksenpaistama-aapalla. Luontopalvelut teki inventointeja myös retkeilyrakennuskohteissa Pallas–Yllästunturin kansallispuistossa, Kilpisjärvellä, Ylitornion Miekojärvellä ja Inarissa Ivalojoen Kultalaan johtavalla reitillä. Kirakkajoen lisäksi inventointeja tehtiin myös Rovaniemen, Ranuan ja Keminmaan–Simon mahdollisilla virtavesikunnostuskohteilla.

Kirakkajoen tavoin muissakin inventointikohteissa tyypillisin löytö oli kämppien tai latojen jäännökset.

– Useat tänä kesänä inventoidut alueet ovat olleet sellaisia, ettei niiden kulttuuriperintökohteita ole inventoitu koskaan aiemmin. Olemme saaneet paljon uutta tietoa, Ohenoja sanoo.

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Laura Ohenoja, Metsähallitus, Luontopalvelut: laura.ohenoja@metsa.f, p. 040 351 0821