Julkaistu 7.2.2019

Alue-ekologisen suunnittelun tietoja ajantasaistetaan Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan valtion mailla

Metsähallitus on aloittanut alue-ekologisen verkoston ajantasaistamisen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueella.

Alue-ekologinen suunnittelu on monitavoitteista metsäsuunnittelua, jossa monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtäävät ekologiset tavoitteet ja metsien eri käyttömuotojen tarpeet sovitetaan yhteen.

Hanke päivittää vuosina 1996-2000 laaditun alue-ekologisen suunnitelman tietoja. Verkoston laatua parannetaan etsimällä monikäyttömetsistä arvokkaita luontokohteita. Samalla päivitetään ja korjataan vanhoja verkoston tietoja.

Työn aloitusseminaari pidettiin Syötteellä 6.2.2019. Metsähallituksen väen lisäksi edustajia oli mm. porotalouden, maatalouden, yksityismetsänomistajien, luonnonsuojelun ja riistanhoidon puolelta. Seminaariesitelmissä tuli esille se, että alue-ekologinen verkosto on monipuolinen: luonnon monimuotoisuuden lisäksi verkostosta on hyötyä mm. kaloille, muille eläimille ja jopa porotaloudelle.

”Suurimmat muutokset alue-ekologisessa verkossa v. 2000 jälkeen ovat tapahtuneet suojeluohjelmien ja luonnonsuojelupäätösten toteutumisen kautta. Verkosto täydentyy myös päivittäisessä metsäsuunnittelutyössä. Muutoksista johtuen alue-ekologisen verkoston ajantasaistaminen on tullut tarpeelliseksi.”, kertoi aluejohtaja Arto Tolonen Metsähallituksesta projektin aloitusseminaarissa.

Osallistaminen
Yleisöltä toivotaan apua uusien arvokkaiden kohteiden löytämiseksi. Metsähallitus avaa talvella 2019 karttapohjaisen nettikyselyn, jossa vinkkejä voi antaa. Kohteet voivat olla riistan, retkeilyn tai maiseman kannalta tärkeitä tai ne voivat olla yksittäisiä vanhoja metsiä, karttapohjilta puuttuvia lähteitä, luonnontilaisia soita jne. Ilmoitetut kohteet tarkastetaan paikkatietoaineistoista ja tarvittaessa maastossa. Kyselyn lisäksi Metsähallitus keskustelee päivitystarpeista sidosryhmien kanssa eri tilaisuuksissa.

Nykyistä alue-ekologista verkostoa voi tarkastella Metsähallituksen ylläpitämässä Retkikartta.fi -palvelussa. Palvelussa näkyvät metsätalouden toiminnan ulkopuolella ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevat kohteet, kuten ekologiset yhteydet ja virkistyskohteet. Uhanalaisten lajien esiintymät, petolintujen pesien sijainnit tai metson soitimet eivät ole julkisia.

Alue-ekologinen verkosto löytyy Retkikartta.fi-palvelussa.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, projektipäällikkö Heikki Juntunen p. 0400-295463
Metsähallitus Metsätalous Oy, aluejohtaja Arto Tolonen p. 0400-192931