Julkaistu 29.11.2021

Akionlahden kaloille helpotusta pohjapadon kunnostuksella

Oulun Akionlahdella tehdään mereen johtavaan pohjapatoon kunnostustoimenpide, joka helpottaa kalojen läpipääsyä. Nyt ongelmana on, että veden laskiessa kaloja jää patorakenteisiin kuolemaan. Työt tehdään Metsähallituksen, jakokunnan ja Oulun kaupungin yhteistyönä.

Hitaasti virtaava joki.
Akanlahden pohjapato. Kuva: Juha Ojaharju.

Akionlahdesta mereen johtavien väylien ruoppaus aiheutti aikanaan lahden kuivumista, jolloin väyliin rakennettiin pohjapadot. Kunnostustöissä pohjapadon eteen asennetaan kaksi puunrunkoa, jotka kiinnitetään betonipainoilla rantaan. Puut muodostavat suppilon, jotka ohjaavat kaloja kohti patoaukkoa.

-Akionlahti on hyvä kutualue. Suurin osa isommista emokaloista on lähtenyt pois jo keväällä heti kudettuaan, mutta osa on jäänyt lahdelle talvehtimaan. Talvella rehevää Akionlahtea vaivaa usein happikato, jolloin kalat pyrkivät sieltä takaisin mereen, mutta eivät löydä patoaukosta läpi, kuvailee meribiologi Essi Keskinen Metsähallituksen Luontopalveluista.

Kunnostustyöt tehdään 1.12. ja niiden aikana alueella liikkuu traktori. Töistä vastaavat Metsähallituksen Luontopalvelut ja vesialueen jakokunta, Oulun kaupunki puolestaan lahjoittaa tuulenkaatotukit ja betonipainot.

-Kyseessä on pilottimainen kokeilu. Haluamme nähdä, toimiiko tämä ja miten se kestää jäätä. Metsähallitus hakee tästä kokemusta merialueiden ennallistamiseen, Keskinen kertoo.

Lisätietoja