Julkaistu 16.3.2018

Aiemmin rekisteröimättömän kotkanpesän ilmoittamisesta palkkio

Metsähallitus maksaa aiemmin rekisteröimättömästä maakotkan tai pohjoissuomalaisen merikotkan pesästä ilmoittajalle 100 euron löytöpalkkion.

Kotkanpesä. Kuva : Tuomo Ollila / Metsähallitus.Metsähallituksen Luontopalvelujen yksi tehtävä on maakotkan pesien tarkastus ja uusien etsintä maakotkien porotaloudelle aiheuttaman korvausjärjestelmän tarpeisiin. Lisäksi Metsähallitus hoitaa merikotkaseurantaa Pohjois-Suomessa.

Aiemmin rekisteröimättömän maakotkan ja Pohjois-Suomessa (entiset Lapin ja Oulun läänit) sijaitsevien merikotkan pesien ilmoittajille on luvassa Metsähallitukselta 100 euron palkkio. Etelämpää Suomesta löydetyistä merikotkien pesistä Metsähallitus ei maksa löytöpalkkiota.

Lähes kaikissa tunnetuissa pesissä on numeroitu pesäkyltti, mutta myös muutama tunnettu pesä on kuitenkin ilman kylttiä. Metsähallitus tarkastaa pesät ennen palkkion maksamista.

Risuista kasattuja

Maakotka tekee pesänsä yleensä puunrungon puolivälin yläpuolelle, joskus lähes latvaankin. Haukkojen pesästä sen erottavat vahvemmat oksat. Pesäoksat saattavat olla jopa useita senttejä paksuja, kun taas haukan pesässä ei juuri ole sormenvahvuutta paksumpia oksia.

Merikotka pesii myös yleensä puun latvukseen, ja sen pesä on rakennettu kuivista oksista ja siinä voi olla lisäksi muuan tuore oksa. Molemmat kotkat voivat pesiä kerran valitsemassaan puussa useita vuosia. Pesäaineksista saattaa muodostua vähitellen satojen kilojen painoinen risurakennelma.

Jos linnut eivät ole paikalla saattaa pesien tunnistaminen olla vaikeaa, ja siksi kaikki vähänkin mietityttävät pesät kannattaa ilmoittaa.

Pesäilmoituksesta tulisi käydä ilmi löytäjän nimi ja yhteystiedot, pesän sijaintikunta ja paikannimi sekä mahdollisimman tarkka sijaintitieto (koordinaatit).

Vuonna 2017 palkkio maksettiin reilusta paristakymmenestä pesäilmoituksesta.

Lisätietoja:
Pesistä voi ilmoittaa Metsähallituksen Lapin Luontopalvelujen ylitarkastaja Tuomo Ollilalle, puhelin 0400 241448 tai sähköposti tuomo.ollila(at)metsa.fi