Diskussion: Till vem hör naturresurserna och vem bestämmer om dem?

Stabil och hållbar ekonomi existerar inte utan hållbar användning av naturresurser. Vem bestämmer hur och på vems villkor naturresurser används? Hörs kommande generationers röst i diskussionen, och hur är det med invånare i glest bebyggda områden? Hur kan olika intressenters önskemål förenas så att också social rättvisa förverkligas över generationer?

Diskussionen leds av Leena Brandt, chefredaktör på Verde-Lehti. Diskussionen förs vid Allas Sea Pool i Helsingfors.

Deltagare i diskussionen:

  • professor Teivo Teivainen, Helsingfors universitet
  • forskningsledare Paula Horne, Pellervo ekonomisk forskning
  • direktör, kommunikation, strategi och samhällsansvar Terhi Koipijärvi, Forststyrelsen
  • forskningsledare Jussi Ahokas, SOSTE ry
  • redaktör-författare Pekka Juntti
  • 4H-ungdom Enni Liinoja

Kom och lyssna diskussionen onsdagen den 14.7.2021 kl. 13:00-13:45!

Vi befrämjar morgondagen

Samhällsansvaret styr all vår verksamhet

Vi använder, sköter och skyddar statens mark- och vattenområden på ett hållbart sätt och samordnar olika ägares, intressentgruppers och kunders förväntningar. Med vår verksamhet säkerställer vi att alla – över flera generationer – har möjlighet att njuta av naturen och det värde den skapar.

Vi skapar värde från statens mark och vatten

I hållbart skötta skogar producerar vi förnybara råvaror för att ersätta fossila råvaror och gör det möjligt att njuta av naturen genom utflykter, stugliv, jakt och fiske. Vi skapar lösningar för en mer ansvarsfull framtid: förnybar energi och hållbar turism. Vårt arbete ger miljontals människor glädje, hälsa och välbefinnande.