Platta växter, bladformiga alger syns under en klar vattenyta.
En av de ekologiskt mest betydande arterna, blåtång, lider av klimatförändringens påverkan. Foto: Lotta Nygård, Länsstyrelsen Västernorrland.

ECOnnects syfte var att skapa en konkret bild av hur klimatförändringen kan komma att påverka undervattensmiljön i Kvarkenområdet i centrala Bottniska viken om 100 år.

I tillägg analyserade vi hur viktiga ekosystemtjänster i området kan förändras och hur områdets livsmiljöer är sammankopplade (ekologisk konnektivitet). På så vis kan man förbättra och effektivera både samhällsplanering och klimatarbetet i regionen.

Projektet tillhörde Europeiska unionens program Botnia–Atlantica, som finansierar projekt i Finland, Sverige och Norge. ECOnnect fungerade i Kvarken från 2018 till 2022.

Projektet leddes av Forststyrelsens Naturtjänster, partners var Södra Österbottens NMT-central och Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Länsstyrelsen i Västerbottens län i Sverige. Totalbudgeten var 1 492 746 €.

Tilläggsinformation

Projektchef var Anette Bäck
Forststyrelsen, Kustens naturtjänster
anette.back@metsa.fi

Om syften och resultat får man mer information på projektpartners gemensamma webbplats (https://econnect2120.com/sv).

Senast uppdaterad 18.8.2023