Rakkohaurua kasvaa runsaasti kirkkaassa vedessä.
Yksi ekologisesti merkittävimmistä lajeista, rakkohauru, kärsii ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Kuva: Lotta Nygård, Länsstyrelsen Västernorrland.

Kartoitukset käynnistyneet

Miltä Pohjanlahti näyttää 2120? (tiedote 26.6.2019)

ECOnnect on kolmivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on yhdistää uusimmat tiedot ilmastonmuutoksen vaikutuksista hankealueen vedenalaiseen luontoon ja vertailla tämänhetkistä ja tulevaisuuden meriluontoa (2020 vs. 2120).

Hanke kuuluu Euroopan unionin Botnia-Atlantica-ohjelmaan, joka rahoittaa hankkeita Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. ECOnnectin kohdealueena on Merenkurkku ja toiminta-aika 1.6.2018–30.11.2021.

Ilmastonmuutos on yksi ihmiskunnan suurimmista haasteista ja tulevaisuuteen fokusoiva yhteiskuntasuunnittelu tärkeimpiä työkaluja muutoksen hallitsemiseen. Suunnittelutyön tehokkuus on kuitenkin riippuvainen konkreettisesta tulevaisuudenkuvasta, jota ei kohteesta ole tällä hetkellä olemassa.

ECOnnect tekee kytkeytyneisyysanalyysin luontotyyppien tämänhetkisen ja tulevan levinneisyyden osalta, mutta myös luonnonsuojeluverkoston osalta. Meriluonnon muutos ihmisen näkökulmasta tuodaan esille analysoimalla tämänhetkisiä ekosysteemipalveluja linkitettyinä vedenalaisiin luontotyyppeihin ja niiden tulevaisuudessa kohtaamiin muutoksiin.

Yhteiskuntasuunnittelulle, viranomaisille sekä myös alueen asukkaille on merkityksellistä tietää, miltä alue näyttää tulevaisuudessa. Näihin avoimiin kysymyksiin ECOnnect-hanke pyrkii löytämään vastaukset.

Hankkeen vetäjänä toimii Metsähallituksen Luontopalvelut, kumppanina Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Ruotsista kaksi lääninhallitusta: Länsstyrelsen i Västernorrlands län ja Länsstyrelsen i Västerbottens län. Kokonaisbudjetti on 1 492 746 €.

Yhteystiedot / Kontaktuppgifter

Erikoissuunnittelija Essi Lakso
Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut
essi.lakso@metsa.fi

Specialplanerare Emma Anderssén
Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster
emma.anderssen@metsa.fi

Information om projektet ECOnnect på svenska (econnect2120.com).

Projektets mål är att producera en konkret och heltäckande framtidsprognos som beskriver Botnia-Atlantica-regionens framtida havsnatur, för att på så vis förbättra och effektivera både samhällsplanering och klimatarbetet i regionen.

Päivitetty viimeksi 12.11.2020