Litteitä, lehden kaltaisia leviä kasvaa kirkkaan veden pinnan alla.
Yksi ekologisesti merkittävimmistä lajeista, rakkohauru, kärsii ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Kuva: Lotta Nygård, Länsstyrelsen Västernorrland.

ECOnnect oli nelivuotinen hanke, jonka tavoitteena oli yhdistää uusimmat tiedot ilmastonmuutoksen vaikutuksista hankealueen vedenalaiseen luontoon ja vertailla tämänhetkistä ja tulevaisuuden meriluontoa (2020 vs. 2120).

Hanke kuului Euroopan unionin Botnia-Atlantica-ohjelmaan, joka rahoittaa hankkeita Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. ECOnnectin kohdealueena oli Merenkurkku ja toimintavuodet 2018 – 2022.

Ilmastonmuutos on yksi ihmiskunnan suurimmista haasteista ja tulevaisuuteen fokusoiva yhteiskuntasuunnittelu tärkeimpiä työkaluja muutoksen hallitsemiseen. Suunnittelutyön tehokkuus on kuitenkin riippuvainen konkreettisesta tulevaisuudenkuvasta, jota ei kohteesta ole tällä hetkellä olemassa.

ECOnnect teki kytkeytyneisyysanalyysin luontotyyppien tämänhetkisen ja tulevan levinneisyyden osalta, mutta myös luonnonsuojeluverkoston osalta. Meriluonnon muutos ihmisen näkökulmasta tuotiin esille analysoimalla tämänhetkisiä ekosysteemipalveluja linkitettyinä vedenalaisiin luontotyyppeihin ja niiden tulevaisuudessa kohtaamiin muutoksiin.

Yhteiskuntasuunnittelulle, viranomaisille sekä myös alueen asukkaille on merkityksellistä tietää, miltä alue näyttää tulevaisuudessa. Näihin avoimiin kysymyksiin ECOnnect-hanke pyrki löytämään vastaukset.

Hankkeen vetäjänä toimi Metsähallituksen Luontopalvelut, kumppanina Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Ruotsista kaksi lääninhallitusta: Länsstyrelsen i Västernorrlands län ja Länsstyrelsen i Västerbottens län. Kokonaisbudjetti oli 1 492 746 €.

Lisätietoa

Projektipäällikkö oli Anette Bäck
Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut
anette.back@metsa.fi

Hankkeen tavoitteista ja tuloksista kerrotaan hankekumppanien yhteisellä verkkosivustolla (https://econnect2120.com/fi).

Päivitetty viimeksi 18.8.2023