Havsnätet är ett nätverk för marina aktörer. Syftet med havsnätet är att säkerställa beaktandet av den marina naturens mångfald i all verksamhet till havs.

Miljöministeriet sammankallar nätverket som en del av projektet Biodiversea LIFE.

På denna sida kommer man få mer information om havsnätet.

Anslut dig till havsnätet (webropolsurveys.com).

Mera information:

Specialsakkunnig Liisa Nevalainen, miljöministeriet (liisa.nevalainen@gov.fi, tfn 050 476 6278)

Senast uppdaterad 12.12.2023