Publicerad 16.6.2022

Timo Laakso utnämnd till ledare för Forststyrelsens havsvindkraftsprojekt i Korsnäs – Vindkraftspark har samma kapacitet som ett kärnkraftverk

Timo Laakso.

DI Timo Laakso 47 har utnämnts till ledare för Forststyrelsens planerade havsvindkraftsprojekt i Korsnäs och till verkställande direktör för Korsvind Oy. Han har tidigare varit vd för solelbolaget Naps Solar Systems och har över 20 års erfarenhet inom förnybar energi, inklusive vindkraft. Timo Laakso inleder uppgiften den 1 augusti 2022.

“Vårt lands första havsvindkraftspark i industriell skala i Korsnäs är mycket viktig med tanke på energiproduktionen. Timo Laakso leder projektet som ökar produktionen av förnybar energi med upp till 5 000 gigawattimmar (GWh) per år. Detta motsvarar över 60 procent av vindkraftsproduktionen i fjol”, säger Tuomas Hallenberg, direktör för Forststyrelsens fastighetsutveckling.

“Som investering motsvarar Korsnäs havsvindkraftspark till sin storlek (1300 MW) moderna kärnkraftverk. Projektets storlek beskriver utmärkt möjligheterna för havsvindkraft att öka den förnybara elproduktionen i en värld där behovet av förnybar el ökar på grund av både digitaliseringen och elektrifieringen av industrin och trafiken. På grund av detta fortsätter Forststyrelsen att utveckla havsvindkraften”, säger han.

“Tack vare våra dussintals projekt har vi en gedigen erfarenhet av landbaserad vindkraft. Nu håller vi på att börja utveckla havsvindkraften och stärker både vår kompetens och våra resurser i anslutning till den. Timo Laakso utvidgar vår syn på energisektorn och hjälper oss att ta investeringsprojektet i miljardklassen till nästa skede”, bedömer Forststyrelsens vindkraftschef Otto Swanljung.

“Jag är mycket glad över att kunna utveckla ett av Finlands viktigaste energiprojekt. Havsvindkraften är ett framtida tillväxtområde som Finlands territorialvatten lämpar sig mycket väl för. Ute i världen pågår en tillväxtboom för havsvindkraft och det är intressant att få vara med i centrum av den. Korsnäs projekt är viktigt också med tanke på den regionala ekonomins välbefinnande och uppfyller även till dessa delar de stränga kraven på ansvarsfullhet. Jag ser fram emot att föra detta projekt vidare tillsammans med Forststyrelsens övriga experter”, säger Timo Laakso.

Mer information:

Vindkraftschef, Otto Swanljung, Forststyrelsen, tfn 040 560 1715, otto.swanljung@metsa.fi

www.metsa.fi/korsnas-havsvindkraftsprojekt

BAKGRUNDSINFORMATION:

Förnybar energi, utländska investeringar och välfärd med havsvindkraft

Finlands mål är att vara kolneutralt 2035 och kolnegativ snabbt därefter. Förutom att minska utsläppen innebär detta en betydande ökning av produktionen av förnybar energi. Havsvindkraften erbjuder en möjlighet att avsevärt öka energiproduktionen och Finlands energisjälvförsörjning. Havsvindkraftverk och havsvindkraftsparker är betydligt större än landbaserade vindkraftverk.

Den nominella kapaciteten för projektet som planeras i havsområdet utanför Korsnäs, 15–30 km från kusten, är 1300 MW. De enskilda kraftverkens kapacitet uppskattas till 12–20 MW. Finlands största landbaserade vindkraftverk har en kapacitet på 6 MW.

Den uppskattade årsproduktionen för Korsnäs havsvindkraftspark är cirka 5 000 GWh. Antalet motsvarar över hälften av Finlands sammanlagda vindkraftsproduktion 2021. Energiproduktionen beräknas inledas i slutet av årtiondet.

Forststyrelsen söker som bäst en partner till projektet för energiproduktion samt för att bygga investeringen i Korsnäs i miljardklass. Valet av partner framskrider som planerat. Man söker en partner på både den inhemska och den internationella marknaden.

Projektet som ligger inom Finlands territorialvattengränser, i ett allmänt vattenområde, har betydande positiva konsekvenser för den regionala ekonomin. Havsvindkraftsparken betalar fastighetsskatt till Korsnäs kommun. Fastighetsskatten beräknas uppgå till flera miljoner euro per år.

Dessutom har vindkraftsparkens enligt den regionalekonomiska utredning som Forststyrelsen låtit göra för Korsnäs projekt direkta och indirekta ekonomiska konsekvenser i form av arbetsplatser, anskaffningar och investeringar.

Havsvindkraftsprojekt i hushållsvattenområden utanför territorialvattengränsen har inga sådana positiva konsekvenser, eftersom fastighetsskatt eller områdeshyra inte betalas för dem.

Havsvindkraftens konkurrenskraft stärks och intresset för att bygga havsvindkraft har ökat snabbt. Internationella investerare är redan intresserade av havsvindkraft, vilket vårt lands västkust lämpar sig väl för tack vare vindförhållandena och den låga kusten.