Publicerad 22.8.2023

Sex nationalparker firar jubileum – Finska naturens dag kan firas i alla nationalparker

I år firar flera nationalparker jubileum. Urho Kekkonens och Skärgårdshavets nationalparker har nått 40 års ålder. Puurijärvi–Isosuo och Päijänne nationalparker fyller 30 år och Leivonmäki och Repovesi nationalparker 20 år. Gruppen på sex nationalparker som firar jubileum berättar om ett mångsidigt nätverk av nationalparker: med tanke på den skyddade naturen, antalet besök och inrättandet av nationalparker.

Varje nationalpark firar sin födelsedag under innevarande år. På Finska naturens dag den 26.8. firas Urho Kekkonens och Repovesi nationalparker. Tidigare på sommaren bjöd Päijänne och Leivonmäki till fest, senare på hösten är det dags för Puurijärvi–Isosuo och Skärgårdshavet.

Värdefull natur från olika delar av Finland

Nationalparkerna är den nationellt och internationellt mest värdefulla delen av vår natur. Forststyrelsens Naturtjänster, som sköter alla nationalparker, betjänar turister och besökare och skyddar naturen och kulturarvet på ett ansvarsfullt sätt.

Jubileumsnationalparkerna representerar Finlands natur mångsidigt, från Lappland till skärgården.

Urho Kekkonens nationalpark i Lappland skyddar skogs-, myr- och fjällnaturen i Skogslappland och Nordbotten. Skärgårdshavets nationalpark är en mångsidig skattkammare för arter: från klippskär till ängar, torrängar och vårdbiotoper. I Skärgårdshavet finns det 2 000 holmar och skär, mer än någon annanstans.

Päijänne nationalpark lyfter fram sjö- och åsnaturen när den är som bäst. Dödisgroparna runt ön som bildar skyddade vikar med branta sluttningar är också typiska för området. Puurijärvi i Puurijärvi-Isonsuo nationalpark i Satakunta hör till Finlands viktiga fågelområden och högmossarna har bevarats i nästan naturligt tillstånd.

Repovesi nationalpark är en helhet som utgörs av storslagna landskap, backar, klippor samt tiotals sjöar och tjärnar. I Leivonmäki nationalpark skyddas Mellersta Finlands natur på ett mångsidigt sätt: sjöar, åsar, myrar och skogar.

Livliga och lugna nationalparker

I fjol gjordes över 4 miljoner besök i alla nationalparker i Finland. Med sina 405 400 besökare var Urho Kekkonens nationalpark den näst populäraste i Finland och Repovesi nationalpark hör också till besöksmålen med högt antal besökare (137 000 besök). Skärgårdshavets nationalpark besöktes 78 900 gånger. Färre besökare har besökt nationalparkerna Puurijärvi–Isosuo (18 300), Päijänne (24 900) och Leivonmäki (28 700), men många besöksmål har en egen säsong och har egna återkommande besökare.

En leende människai skogen, i närbild med en kopp i händerna.
Sommarkvällsljus i Repovesi nationalpark Foto: Saara Lavi.

Nationalparkerna som firar jubileum hör till den tredje vågen av inrättandet av nationalparker, där nationalparkerna redan betraktades som en faktor som stärker turistnäringen och den lokala ekonomin. Nationalparkerna har utvecklats till mycket populära utflyktsmål och besökarna i nationalparkerna använder pengar i närområdet och bidrar i medeltal med cirka 10 euro för varje euro som investerats i en parks friluftstjänster och naturum.

Från och med 1980-talet började man också sköta nationalparkerna allt aktivare och mer planerat. Till exempel upprättas en skötsel- och användningsplan för varje nationalpark i samarbete med områdets intressentgrupper, man frågar regelbundet efter kundernas åsikter och respons och samlar kontinuerligt in information om arternas och naturtypernas tillstånd.

Finska naturens dag den 26.8. firas i nationalparken – tröskning av råg, friluftskurs, skogssång m.m.

Nästa lördag, den 26.8., firas Finlands natur och alla nationalparker. Finska naturens dag kan firas på egen hand eller vid ordnade evenemang. Den 26.8. ordnas evenemang i följande nationalparker:

 • Repovesi nationalpark: 20-års födelsedagsfest i friluftsanda kl. 11-14.
 • Urho Kekkonens nationalpark: 40-årsfest i Aurora-stugan kl. 13-16.
 • Noux nationalpark: Evenemang på Finska naturens dag kl. 10-20.
 • Kurjenrahka nationalpark: I Kurjenrahka och Koivunniemi finns det olika funktionella punkter för hela familjen samt presentationspunkter för kommuner, föreningar och företagare kl. 10-18.
 • Koli nationalpark: Kursen Friluftslivets ABC i naturrummet Ukko kl. 11-13 och 14-16
 • Leivonmäki nationalpark: Skogssång kl 14-16.
 • Liesjärvi nationalpark.: Rågtröskning på Korteniemi kulturgård kl. 11-17.
 • Linnansaaris nationalpark: Avgiftsfri övernattning på Sammakonniemi tältningsområde under evenemanget En natt utomhus
 • Seitseminen nationalpark: Finska naturens dag  – evenemang på Kovero kulturgård kl. 11-15
 • Tiilikkajärvis nationalpark: Finska naturens dag – evenemang på Metsäkartano från kl. 10
 • Oulanka nationalpark: Finska naturens dag  – evenemang kl. 11-15
 • Pallas–Yllästunturi nationalpark: Finska naturens dag – evenemang i Yllästunturi naturum Kellokas kl. 12-15
 • Pyhä–Luosto nationalpark: Finska naturens dag – utflykt till Ukko-Luosto landskapsstuga kl. 13-16

Läs mer om nationalparker: utinaturen.fi .