Publicerad 16.2.2024

Ny jakt- och fiskedirektör sökes till Forststyrelsen

Jord- och skogsbruksministeriet söker en ny jakt- och fiskedirektör till Forststyrelsen. Tjänsten blir ledig i augusti när den nuvarande tjänsteinnehavaren Jukka Bisi går i pension. Tjänsten som jakt- och fiskedirektör går att söka fram till den 23 februari kl. 12.

Enligt lagen är det jakt- och fiskedirektören som avgör ärenden som gäller jakt och fiske och jakt- och fiskeövervakningen på statens områden. Jakt- och fiskedirektören fattar bland annat beslut om jakt- och fiskekvoter och avgör begäran om omprövning som medborgare lämnar in angående tillståndsbeslut.

– Med denna tjänst tryggas allas möjlighet till vildmarksliv och å andra sidan ser man till att det är hållbart. Man måste ha principerna för myndighetsverksamhet och god förvaltning i bakhuvudet, säger nuvarande jakt- och fiskedirektör Jukka Bisi.

Jakt och fiske blir allt populärare. Forststyrelsen säljer årligen cirka 200 000 jakt- och fisketillstånd till statens områden. Efterfrågan är större än så, men framtidens jakt och fiske tryggas med hjälp av kvoter. Dessutom samlar Forststyrelsen in 280 000 fiskevårdsavgifter för jord- och skogsbruksministeriets räkning. Jakt- och fiskeövervakningen kontrollerar årligen cirka 10 000 jägare och fiskare eller personer som rör sig i naturen.

Allt detta arbete utförs inom Forststyrelsens ansvarsområde Jakt- och fisketjänster, som leds av jakt- och fiskedirektören. Jakt- och fisketjänsterna har för närvarande 70 anställda. Bland dem finns bland annat experter på jakt, fiske, kommunikation och jakt- och fisketillstånd samt jakt- och fiskeövervakare. Jakt- och fisketjänsterna upprätthåller tjänsten Eräluvat.fi, som har över en halv miljon registrerade användare.

Vid jord- och skogsbruksministeriet betonar man betydelsen tjänsten som jakt- och fiskedirektör har för jakt och hållbara naturhobbyer i Finland.

– Detta är en utsiktsplats över en mycket intressant och betydelsefull uppgiftshelhet. Jakt- och fiskedirektören ska ha erfarenhet av personalledning och av att leda nätverk, en strategisk syn på utvecklingen av jakt- och fiskefrågor och förmåga att förnya verksamheten, säger forstråd Erno Järvinen från jord- och skogsbruksministeriet.

Läs mer: Valtiolle.fi

Mer information:

Erno Järvinen, forstråd, jord- och skogsbruksministeriet, 0295 162 150, fornamn.efternamn@gov.fi

Jukka Bisi, jakt- och fiskedirektör, Forststyrelsen, 040 537 0993, fornamn.efternamn@metsa.fi