Publicerad 30.6.2022

Klimatprogrammet uppmuntrade Forststyrelsen att börja flotta timmer på nytt efter sju år

En bogserbåten drar buntar på sjön.
Forststyrelsens första buntar tippades i vattnet vid Kuokkastenkoski i Nurmes den 28 juni 2022. Bild: Jouni Karjalainen/Forststyrelsen.

I slutet av juni började Forststyrelsen flotta timmer på nytt efter en paus på sju år. Ett centralt mål för Forststyrelsens klimatprogram är att minska koldioxidavtrycket. Flottningen lämpar sig särskilt för långa transportsträckor och är en del av Forststyrelsens arbete för att utveckla klimatsmarta virkestransporter.

Forststyrelsens timmer flottas sommaren 2022 från tippningsplatserna vid Peltosalmi i Idensalmi och Kuokkastenkoski i Nurmes. Tippningen inleddes i slutet av juni och det egentliga flotdragningen börjar i månadsskiftet juli–augusti.

”En bogserbåt drar timmerfloten cirka 400 kilometer under en dryg vecka längs olika vattendrag i riktning mot Kymmenedalen. I sommar flottar vi flera tiotusentals famnar virke”, berättar Heikki Kääriäinen, direktör för kundrelationer vid Forststyrelsen Skogsbruk Ab.

Med tanke på utsläpps- och kostnadseffektiviteten är flottning ett utmärkt transportsätt i synnerhet för långa avstånd. Först forslas timret till tippningsplatsen, där de hopbundna buntarna tippas i vattnet. Buntarna samlas ihop till flot som bogserbåten drar längs vattendragen mot den plats där timret ska användas.

Drivningen och transporten av virke är Forststyrelsens största utsläppskällor och därför är utvecklingen av logistiken och driften centrala metoder för att minska koldioxidavtrycket.

Forststyrelsen har följt upp koldioxidavtrycket från drivning och transport av virke sedan 2005. I anslutning till klimatprogrammet som färdigställdes 2020 utvecklar och testar Forststyrelsen olika klimatsmarta transportformer.

”De nyaste utvecklingsområdena har varit fordonskombinationer för virkestransport som drivs med biogas och förnybar diesel samt stora virkesbilar (HCT) och långa tågtransporter (LHT). Flottningen gör denna grupp av miljövänliga transportformer mångsidigare”, berättar Kääriäinen.

Mer information:

Forststyrelsen Skogsbruk Ab, direktör för kundrelationer Heikki Kääriäinen, tfn 0400 344685

Ytterligare material:

Metsätehon Uitto-opas (på finska)
Forststyrelsens klimatprogram (2020)

YouTube: Ensimmäisten Metsähallituksen nippujen pudotus veteen Nurmeksen Kuokkastenkosken pudotuspaikalla 28.6.2022 (Forststyrelsens första buntar tippas i vattnet vid Kuokkastenkoski i Nurmes den 28 juni 2022). Video: Jouni Karjalainen/Forststyrelsen.

En bogserbåten drar buntar på sjön.
Ett flot består av flera timmerbuntar som binds ihop av buntarna som tippats i vattnet. Bild: Jouni Karjalainen/Forststyrelsen.