Publicerad 19.2.2024

Forststyrelsens huvudkontor flyttar till Böle ämbetshus i Helsingfors i mars

Forststyrelsens kontor i Dickursby i Vanda flyttar i mitten av mars till Böle ämbetshus på adressen Semaforbron 12, 00520 Helsingfors. Ämbetshuset ägs av Senatfastigheter. Ämbetshuset ligger alldeles intill Böle tågstation. De nya kontorslokalerna finns på sjätte våningen i ämbetshuset. Tillgängligheten i Böle är utmärkt tack vare goda trafikförbindelser. De nya lokalerna är också tillgängliga. Forststyrelsen kommer att verka i de nya lokalerna från och med den 20 mars.

I och med att det har blivit vanligare med distansarbete och hybridarbete har behovet av kontorslokaler minskat betydligt och Forststyrelsen anpassar sina lokaler så att de motsvarar de nuvarande arbetssätten. De nya aktivitetsbaserade lokalerna i Böle erbjuder goda möjligheter för nya arbetssätt. Hyresgästerna i ämbetshuset har också tillgång till omfattande tilläggstjänster.

Forststyrelsen deltar i de projekt som genomförs av Senatfastigheter inför övergången till gemensamma arbetsmiljöer tillsammans med andra statliga aktörer.

Mer information:

Heli Lehtonen, ekonomidirektör, tfn 040 8237 313
Jonna Kemppainen, lokalservicechef, tfn 040 519 7714