Publicerad 17.7.2020

Forststyrelsen blir FinlandsArenans huvudsamarbetspartner

Forststyrelsen är FinlandsArenans (SuomiAreena) huvudsamarbetspartner vid FinlandsArenan i Björneborg år 2021. FinlandsArenan och Forststyrelsen skrev under avtalet om huvudsamarbetspartnerskap i dag. Teman för nästa års FinlandsArena är gemenskap, digitalitet och natur.

Forststyrelsens kommunikationsdirektör Terhi Koipijärvi säger att FinlandsArenans teman är viktiga också ur Forststyrelsens synvinkel. Samarbetet möjliggörs av de gemensamma värderingarna, såsom flerstämmighet och jämställdhet, vilka också utgör kärnan i Forststyrelsens strategi som håller på att förnyas.

”Vår uppgift är att ansvarsfullt utveckla naturens värde och våra gemensamma tillgångar över generationerna, och där är en öppen samhällsdiskussion om samordningen av olika synvinklar av avgörande betydelse”, säger Koipijärvi.

Forststyrelsen närmar sig naturen på bred front. Målet är att trygga den biologiska mångfalden, skapa möjligheter för hållbar affärsverksamhet, öka livskraften och främja tjänster för välbefinnande från naturen. Samtidigt svarar Forststyrelsen på globala utmaningar, såsom att stävja klimatförändringen och anpassa sig till den.

Enligt FinlandsArenans ansvariga producent Johanna Tuuri ser det kommande samarbetet mycket lovande ut från den samhälleliga diskussionens synpunkt.

”Forststyrelsen har en betydande roll i det finländska samhället såväl lokalt som nationellt, och även i fråga om att uppnå Finlands klimatmål. Det är fint att få arbeta tillsammans kring FinlandsArenan nästa sommar”, säger Tuuri.

FinlandsArenans huvudsamarbetspartner år 2021 är förutom Forststyrelsen också teknologi- och mediabolaget Telia.

Ansökningstiden för att bli arrangör på FinlandsArenan sommaren 2021 är i gång till slutet av augusti 2020.

Ytterligare upplysningar:
Johanna Tuuri, ansvarig producent, FinlandsArenan, tfn 050 395 6138
Terhi Koipijärvi, kommunikationsdirektör, Forststyrelsen, tfn 050 598 9958

FinlandsArenan (SuomiAreena) är Finlands största samhälleliga diskussionsevenemang. FinlandsArenans värden är öppenhet, flerstämmig diskussion, jämställdhet, mod och avspändhet. FinlandsArenan ordnas för 15:e gången i Björneborg 12-16.7.2021. Teman är gemenskap, digitalitet och natur.