Publicerad 4.11.2020

Fiskevårdsavgiften för 2021 till salu − en presentidé som ger välbefinnande åt allt fler finländare

Fiskevårdsavgiften för 2021 började säljas i början av november. Denna sommar fick fisket många nya hobbyutövare och i år har avkastningen på fiskevårdsavgifterna redan överstigit 10 miljoner euro. Forststyrelsen uppmuntrar dig till att se till att naturhobbyn fortsätter hos din närstående. Det kan du göra genom att ge fiskevårdsavgiften i farsdagspresent eller julklapp, varvid fiskerätten varar hela kalenderåret.

Fiskevårdsavgiften berättigar till fiske med ett drag i nästan hela landet i vattendrag där fisket inte är begränsat. Många aktiva fiskare betalar fiskevårdsavgiften för hela kalenderåret genast när den börjar säljas. Fiskevårdsavgiften har också blivit en populär gåva, i synnerhet för dem som köper gåvor i sista minuten, som ökar mottagarens och naturens välbefinnande. Den livligaste försäljningsdagen i december i fjol var dagen före julafton, då rejält över hälften av de inlösta fiskevårdsavgifterna köptes till någon annan än sig själv.

Under undantagsåret ökar fiskevårdsavgiftens värde som gåva eftersom den är riskfri. Gåvan kan köpas i webbutiken och kvittot kan skickas till mottagaren per e-post även om man inte kan träffas. Man har beaktat att fiskarprofilerna har blivit mångsidigare och på webbplatsen Eräluvat.fi har man tagit in farsdags- och julkort som passar olika fiskare och som kan bifogas till kvittot.

– Avgifterna används för att upprätthålla fiskemöjligheterna och ansvarsfulla fiskare vill för sin del trygga vården av fiskevattnen. Som gåva är fiskevårdsavgiften också för personer som fyllt 65 år ett bra sätt att säkerställa att fisket och yngre generationens förhållande till naturen fortsätter, säger Forststyrelsens jakt- och fiskedirektör Jukka Bisi.

Enligt lagen om fiske ska fiskevårdsavgiften betalas om man är 18-64 år och fiskar på något annat sätt än med pilk, metspö eller strömmingshäckla. Avgiften kan lösas in för hela kalenderåret, en vecka eller ett dygn.

Fiskevårdsavgiften för 2021 kan köpas i Forststyrelsens webbutik på adressen www.eraluvat.fi/se, på servicenumret 020 69 2424 samt vid Forststyrelsens naturum.

Fiskevårdsavgiften för kalenderåret 2021 kommer till försäljning i R-kioskerna och i appen Eräluvat vid en tidpunkt som meddelas senare på webbplatsen Eräluvat. Med appen kan man köpa fiskevårdsavgiften endast till sig själv.

Fiskevårdsavgiften som täcker fiskerätten för kalenderåret 2020 säljs i alla försäljningskanaler fram till 10.12, varefter man under resten av året kan lösa in dygns- och veckoavgifter.

Forststyrelsen samlar in fiskevårdsavgifterna och överför medlen till jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet och NTM-centralerna beviljar medel till planering och genomförande av hållbar användning och vård av fiskevattnen samt till fiskeövervakning, främjande av fiske som hobby, fiskeribranschens rådgivningstjänster, fiskeriområdenas verksamhet samt ersättningar till ägarna.

Läs mer på eraluvat.fi/fiskevardsavgift

Mer information:
Kirsi Suojoki, specialplanerare, Forststyrelsen, kirsi.suojoki@metsa.fi, 040 186 5875
Olli Urpanen, specialplanerare, Forststyrelsen, olli.urpanen@metsa.fi, 0206 39 5056

Jord- och skogsbruksministeriet
Forststyrelsen, Jakt- och fisketjänster
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Naturresursinstitutet
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf
Centralförbundet för fiskerihushållning
Finlands yrkesförbund för insjöfiskare rf
Finlands Yrkesfiskarförbund rf