Publicerad 11.9.2020

Fiske intresserade personer i alla åldrar i somras – fiskevårdsavgifterna har redan inbringat 10 miljoner euro

I år överskred intäkterna från de inlösta fiskevårdsavgifterna 10 miljoner euro i början av september. Enligt Forststyrelsens enkät förklaras de ökade intäkterna både av det ökade antalet fiskare och av att de som fiskat tidigare varit aktivare med att betala av giften.

Fram till början av september har fiskevårdsavgifterna gett nästan 20 procent mer intäkter än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Cirka 60 procent av dem som svarade på Forststyrelsens enkät, och som betalade fiskevårdsavgiften för första gången, uppgav att de fiskat för första gången i år. Ungefär hälften av dem upplevde att den ökade fritiden hade bidragit till att man börjat med en ny hobby. Fenomenen under undantagsperioden, såsom att man skaffat sommarstuga eller båt, var ofta förknippade med den första fisketuren. Cirka 20 procent av de svarande som betalat fiskevårdsavgiften för första gången uppgav att de även tidigare år har fiskat på ett sätt som förutsätter fiskevårdsavgift.

På basis av trafiken på Forststyrelsens webbplats har intresset för fiskevårdsavgiften ökat i år i alla åldersgrupper bland avgiftspliktiga. Den relativt sett största ökningen jämfört med fjolåret syns i början och slutet av åldersskalan, dvs. i personer som fyllt 55 år och i åldern 18–25 år.

– I sommar har fisket tydligt förenat finländarna. Barnen har lockat föräldrarna att pröva på att fiska och många har återupptagit en gammal hobby efter flera år. Vi är glada att budskapet om fiskevårdsavgiftens betydelse också nått ut till dem som tidigare fiskat utan tillstånd, säger Forststyrelsens jakt- och fiskedirektör Jukka Bisi.

Fiskevårdsavgiften är obligatorisk för alla personer i åldern 18–64 år som fiskar på något annat sätt än med metspö, pilk eller strömmingshäckla. Fiskevårdsavgiften kan köpas i Forststyrelsens webbutik på adressen www.eraluvat.fi, i appen Eräluvat, på servicenumret 020 69 2424, i R-kioskerna samt vid Forststyrelsens naturum.

Forststyrelsen samlar in fiskevårdsavgifterna och överför medlen till jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet och NTM-centralerna beviljar medel till planering och genomförande av hållbar användning och vård av fiskevattnen samt till fiskeövervakning, främjande av fiske som hobby, fiskeribranschens rådgivningstjänster, fiskeriområdenas verksamhet samt ersättningar till ägarna.

Läs mer på www.eraluvat.fi/fiskevårdsavgift

I början av augusti genomförde Forststyrelsen en enkät till 75 615 personer som betalat fiskevårdsavgiften 2020. Enkäten besvarades av 18 565 personer, av vilka 1 121 berättade att de betalat fiskevårdsavgiften för första gången i år. Cirka 13 procent av dem som hade betalat fiskevårdsavgiften före början av augusti svarade på enkäten.

Mer information:
Kirsi Suojoki, specialplanerare, Forststyrelsen, kirsi.suojoki@metsa.fi, 040 186 5875
Olli Urpanen, specialplanerare, Forststyrelsen, Metsähallitus, olli.urpanen@metsa.fi, 0206 39 5056

Jord- och skogsbruksministeriet
Forststyrelsen, Jakt- och fisketjänster
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Naturresursinstitutet
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf
Centralförbundet för fiskerihushållning
Finlands yrkesförbund för insjöfiskare rf
Finlands Yrkesfiskarförbund rf