Publicerad 9.12.2020

Det nya året börjar livligt i fiskevattnen − nu kan fiskevårdsavgiften också betalas med appen

Fiskevårdsavgiften för 2021 började säljas i början av november. Försäljningen har börjat livligare än tidigare år, och det har redan lösts in över 3 000 fiskevårdsavgifter för det nya året. Forststyrelsen förväntar sig att försäljningen tar fart mot jul. Coronan begränsar fortfarande många vinterhobbyer, men enligt erfarenhet inte fisket. Nu kan fiskevårdsavgiften för nästa år också lösas in via Eräluvat-appen.

År 2020 har över 290 000 fiskevårdsavgifter lösts in. I slutet av året har åtgången koncentrerats till dygnsavgifter, men ändå är drygt 70 procent av de fiskevårdsavgifter som lösts in under hela året avgifter som täcker fiskerätten under ett kalenderår.

I den aktiva inledningen av nästa års försäljning av fiskevårdsavgifter syns beredskapen inför den tidiga fiskesäsongen. I en stor del av landet har vattendragen liksom vid årsskiftet i fjol varit öppna och i många områden har fritidsintressen begränsats. Under julen har försäljningen traditionellt ökat tack vare fiskevårdsavgiftens popularitet som julklapp och de lediga dagarna vid årsskiftet.

Fiskevårdsavgiften kan köpas i Forststyrelsens webbshop (verkkokauppa.eraluvat.fi), i R-kioskerna, på servicenumret 020 69 2424 och vid Forststyrelsens naturum. Fiskevårdsavgiften för 2021 kan nu också betalas med Eräluvat-appen. Med appen kan man köpa fiskevårdsavgiften endast till sig själv. Det har redan betalats över 15 000 fiskevårdsavgifter med appen som publicerades i början av sommaren.

Enligt lagen om fiske ska fiskevårdsavgiften betalas om man är 18-64 år och fiskar på något annat sätt än med pilk, metspö eller strömmingshäckla. År 2021 förblir fiskevårdsavgiften oförändrad, 45 €/kalenderår, 15 €/7 dygn och 6 €/dygn.

Forststyrelsen samlar in fiskevårdsavgifterna och överför medlen till jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet och NTM-centralerna beviljar medel till planering och genomförande av hållbar användning och vård av fiskevattnen samt till fiskeövervakning, främjande av fiske som hobby, fiskeribranschens rådgivningstjänster, fiskeriområdenas verksamhet samt ersättningar till ägarna.

År 2020 låg tyngdpunkten vid beviljandet av medel på tryggandet av de naturliga fisk- och kräftbeståndens mångfald, främjandet av fiskeintresset och övervakningen av fisket.

Läs mer på eraluvat.fi/fiskevardsavgift.
Välj kort för tillståndsgåva.

Mer information:
Kirsi Suojoki, specialplanerare, Forststyrelsen, kirsi.suojoki@metsa.fi, 040 186 5875
Olli Urpanen, specialplanerare, Forststyrelsen, Metsähallitus, olli.urpanen@metsa.fi, 0206 39 5056

Jord- och skogsbruksministeriet
Forststyrelsen, Jakt- och fisketjänster
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Naturresursinstitutet
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf
Centralförbundet för fiskerihushållning
Finlands yrkesförbund för insjöfiskare rf
Finlands Yrkesfiskarförbund rf