Publicerad 28.12.2023

Ansökning: hyrestagare för turistverksamhet på Örö kustfort

Forststyrelsens Naturtjänster hyr ut cirka 2 000 m² lokaler samt bryggor för turistverksamhet på Örö kustfort i Skärgårdshavets nationalpark.

Målet är att hitta en hyrestagare som förstår värdet och potentialen i Örö kustfort.

Hyrestagaren ska vara villig att göra investeringar och utveckla Örö som ett året runt-turistmål som skapar mervärde för Skärgårdshavets nationalpark och regionen. Byggnaderna som hyrs ut är skyddade, vilket påverkar deras underhåll och användning.

Hyrestagaren förbinder sig till att iaktta nationalparkens värderingar i sin verksamhet samt till att iaktta Forststyrelsens uppförandekod för leverantörer, som bifogas avtalet.

Forststyrelsen ordnar beroende på isläget ett tillfälle att bekanta sig med målet på torsdag 11.1.2024. Anmäl dig för besöket senast 5.1.2024 (laura.lehtonen@metsa.fi). Inga andra transporter ordnas av Forststyrelsen.

Sista inlämningsdag 2.2.2024 kl. 15.

Mera information i ansökningsannonsen.