Metsähallitus laatii hoito- ja käyttösuunnitelman Teijon kansallispuistolle, jonka pinta-ala on noin 3385 ha.

Suunnitelmalla ohjataan kansallispuiston kehittämistä ja sovitetaan yhteen aluetta koskevia käyttötarpeita. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. luonnonsuojelu ja -hoito, retkeily ja ulkoilu, matkailu, kalastus, metsästys sekä alueen muu käyttö. Suunnitelma laaditaan seuraavalle 15–20 vuodelle.

Suunnitelma laaditaan osallistavalla tavalla, mikä tarkoittaa, että käyttäjillä ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua tai kommentoida suunnitelmaa sen edetessä. Tavoitteena on myös paikallisten toimijoiden ja käyttäjäryhmien sitoutuminen yhdessä tehtyihin linjauksiin.

Tavoitteena on lähettää suunnitelman luonnos lausunnoille sidosryhmille ja virallisille tahoille loppuvuodesta 2024. Kun suunnitelmaluonnos valmistuu, se tulee myös kaikkien nähtäville ja kommentoitavaksi Metsähallituksen verkkosivuille. Suunnitelman vahvistaa ympäristöministeriö.

Lisätietoja:

Maankäyttöpäällikkö Annukka Rasinmäki
Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut
annukka.rasinmaki(at)metsa.fi

Päivitetty viimeksi 1.12.2023