Metsähallitus laatii hoito- ja käyttösuunnitelman Teijon kansallispuistolle, jonka pinta-ala on noin 3385 ha.

Suunnitelmalla ohjataan kansallispuiston kehittämistä ja sovitetaan yhteen aluetta koskevia käyttötarpeita. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. luonnonsuojelu ja -hoito, retkeily ja ulkoilu, matkailu, kalastus, metsästys sekä alueen muu käyttö. Suunnitelma laaditaan seuraavalle 15–20 vuodelle.

Suunnitelma laaditaan osallistavalla tavalla, mikä tarkoittaa, että käyttäjillä ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua tai kommentoida suunnitelmaa sen edetessä. Tavoitteena on myös paikallisten toimijoiden ja käyttäjäryhmien sitoutuminen yhdessä tehtyihin linjauksiin.

Suunnittelun käynnistymistä esiteltiin avoimessa yleisötilaisuudessa 16.4.2015 Salon Mathildedalissa. Kun suunnitelma valmistuu, se tulee kaikkien nähtäville ja kommentoitavaksi Metsähallituksen verkkosivuille ja se lähetetään lausunnolle sidosryhmille ja virallisille tahoille. Suunnitelman vahvistaa ympäristöministeriö.

Lisätietoja:
Aluepäällilkkö Mikael Nordström
Mesähallitus, Rannikon Luontopalvelut
mikael.nordstrom(at)metsa.fi  

Päivitetty viimeksi 2.7.2021