Vaaran laelta avautuva järvimaisema. Aurinko on juuri noussut horisontin takaa.
Aamu Paha-Kolilla Kolin kansallispuistossa. Kuva: Marko Haapalehto.

SUPER-hankkeessa keskitytään Suomen ja Karjalan tasavallan pilottikohteiden luontomatkailun ja jätteenhallinnan suunnitteluun vuosina 2018–2020. Hankkeessa tutkitaan ja vahvistetaan ympäristön kykyä kestää muutoksia ja toipua niistä. Metsähallituksen Järvi-Suomen Luontopalvelujen lisäksi hankkeessa on kuusi muuta kumppania. Hankkeen rahoittaa Euroopan Unioni (Karelia CBC -ohjelma), Venäjä ja Suomi.

UNESCO MAB tunnus Pohjois-Karjalan biosfäärialueen tunnus

Projektin pilottialueet ovat kulttuuri- ja luonnonperintökohteita, joihin kohdistuu merkittävää kävijäpainetta. Ensimmäistä kertaa Karelia CBC -hankkeessa on mukana neljä kohdetta arvostetulla UNESCO-statuksella:

 • Pohjois-Karjalan biosfäärialue; Kolin ja Petkeljärven kansallispuistot
 • Rokua Geopark
 • Kizhi ulkoilmamuseo ja sen puskurialue sisältäen yli 20 kylää
 • Vodlozersky biosfäärialue ja kansallispuisto, sisältäen Kuganavolok kylän

Tavoitteet

Hankkeen päätavoite on vähentää hankkeessa mukana oleville kulttuuri- ja luonnonperintökohteille kohdistuvia haittavaikutuksia seuraavin keinoin:

 • varmistaa luonto- ja kulttuurimatkailun kestävyys pilottialueiden suunnittelulle (DPSIR-analyysi/ luontomatkailusuunnitelma)
 • kehittää hyviä käytäntöjä jätehuollon toteuttamiseen ja viestintään suojelualueilla
 • hankkia pilottikohteille innovatiivisia jätteenkäsittely ratkaisuja.

Toimenpiteet

Hanke toteutetaan kolmen työpaketin avulla:

 1. Suuren kävijäpaineen luomien jäte- ja ympäristöongelmien kartoitus
 2. Pilottikohteiden jätehuollon suunnittelu ja toteutus
 3. Hyvät käytännöt suojelualueiden suunnittelussa – luontomatkailusuunnitelma.

Hankkeen tulokset

 • Luontomatkailusuunnitelman valmistelu Pohjois-Karjalan biosfäärialueelle (ml. Kolin kansallispuiston kävijätutkimuksen 2019 toteutus)
 • Parannuksia Kolin kansallispuiston jätehuoltoon (ml. käymäläratkaisut ja jätteenkäsittely)
 • Parannuksia Petkeljärven kansallispuiston jätehuoltoon (jätteenkäsittely)
 • Jätehuollon ohjausta kävijöille (ml. opasteet)
 • Parempaa viestintää maastossa (ml. opasteet)

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Kyösti Tuhkalainen
Metsähallitus, Luontopalvelut
Urheilukatu 3 A,81700 Lieksa
puh. 0206395720
kyosti.tuhkalainen@metsa.fi

Päivitetty viimeksi 21.9.2021