ilamsta kuvattua matalaa merenlahtea, jossa kaislikkosaarekkeita, taustalla ranta, lehtipuita ja rakennuksia.
Ihmistoiminnan muokkaama Itämeren lahti. Kuva: Henna Nakari.

Protect Baltic on Horisontti Eurooppa -hanke, jolla suojellaan, elvytetään ja autetaan Itämerta kukoistamaan.

Hankkeen vetäjänä on Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio eli Helsingin komissio HELCOM.

Hanke liittyy Itämeren meriluonnonsuojelualueisiin (MPA).

Hiekkaista merenpohjaa, jossa kasvaa ruohoa.
Meriajokasniityt sitovat hiekkaa ja tarjoavat suojaa monille lajeille. Kuva: Juuso Haapaniemi.

HELCOMin piirissä on paljon suojelualueisiin liittyvää työtä. Siihen sisältyy mm. Itämeren toimenpideohjelman (BSAP) toteutusta, HELCOM MPA -suosituksen tavoitteiden täyttämistä sekä koherenssianalyysin uusinta-ajo ja HELCOM MPA -tietokannan uudistaminen. Koherenssianalyysi on luonnonsuojelualueverkoston kattavuudeen ja riittävyyden analyysi. Hankkeeseen kuuluu työpaketteja liittyen aineistoihin ja mallintamiseen, koherenssianalyysiin, hallinnointiin ja lainsäädäntöön sekä MPA-tietokantaan.

Projektin esittely ja lisätiedot ovat sivustolla https://protectbaltic.eu (englanniksi).

Metsähallituksen Luontopalvelut kumppanina

Metsähallituksen Luontopalvelujen toimet liittyvät hallinnoinnin (adaptive management) työpakettiin, keskittyen MPA management guidelines -päivitykseen sekä Itämeren laajuisen ennallistamisen toimenpideohjelman laatimiseen.

Projektipäällikkö Metsähallituksessa:
Lasse Kurvinen: lasse.kurvinen@metsa.fi

Rahoitus, budjetti ja muut hankekumppanit

Euroopan unionin Horizon Europe -rahoitus on n. 8,5 milj euroa.

Hankekumppaneina on mm. ministeriöitä, yliopistoja ja järjestöjä, yhteensä 17.

Lista kumppaneista on hankevetäjän sivuilla (https://protectbaltic.eu/partners).

Päivitetty viimeksi 29.12.2023