Taimen on saanut merkin selkäänsä ja tutkija kannattelee kalaa käsissään.
Merkitty Oulangan taimen palautetaan vesistöön.

Pro Trout lyhyesti

Projektin tavoite on, että Pääjärven kalastoa hyödynnetään kestävästi. Tarkoitus on hoitaa kalakantaa ja valvoa kalastusta niin, että järveä syönnösalueenaan käyttävien alkuperäisten vaellustaimenkantojen taantuminen pysähtyy. Samalla paikalliset asukkaat voivat harjoittaa ja kehittää kalastukseen perustuvaa yritystoimintaa kestävästi.

Projektin toteuttavat Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, Petroskoissa sijaitseva Venäjän pohjoinen kalantutkimuslaitos SevNIIRH ja pääjärveläinen yritys Karelia-Sever Tur.

Projektin toteutusta tukevat lahjoituksilla Kuusamon kaupunki, Kuusamon kylien yhteisten vesialueiden osakaskunta KYVOK ja Vuotungin osakaskunta.

Projektin kokonaisbudjetti on 628 772 euroa ja kesto 1.3.2020–30.9.2023.

PRO TROUT on osa rajanylittävän yhteistyön Karelia CBC -ohjelmaa, jota rahoittavat EU, Suomi ja Venäjä.

Villit taimenet vaeltavat yhä Suomen ja Venäjän välillä Oulangan-Pääjärven vesistössä. Rajavesistön taimenten määrä on kuitenkin vähentynyt vuosituhannen vaihteen jälkeen. Täysikasvuisesta, kudulle vaeltavasta taimenesta on tullut yhä harvinaisempi saalis.

PRO TROUT – Prospering native brown trout and local fishing professions -projektin suunnitteluun osallistuneiden venäläisten ja suomalaisten asiantuntijoiden mukaan taantumisen suurin yksittäinen syy on Venäjän Pääjärvessä eli taimenten syönnösalueella lisääntynyt kalastus.

Projekti järjestää Louhen alueella kalastusmatkailualan liiketoiminnan käynnistämisestä kiinnostuneille koulutusta, joka antaa valmiuksia kestävään kalastukseen ja luontomatkailuun perustuvan pienyritysliiketoiminnan harjoittamiseen. Kalastavia matkailijoita ja paikallisia kotitarvekalastajia opastetaan kestävien kalastustapojen omaksumiseen. Louhen piirin asukkaiden tietämystä taimenen elinkierrosta ja taimeniin kohdistetun verkkokalastuksen ja muun liikakalastuksen tuhoisasta vaikutuksesta parannetaan. Kalastuksenvalvonnasta vastaaville tahoille järjestetään yhteistyössä kalastonhoidon asiantuntijoiden kanssa työpajoja, joissa valvontatyötä kehitetään paremmin taimenkantoja turvaavaksi.

Taimenten kestävän kalastuskuolleisuuden rajojen laskennan tueksi projekti selvittää taimenten joki- ja vaelluspoikasvaiheiden luonnollisen kuolleisuuden tasoa kenttäkokeilla, joissa Kuusinkijoessa merkittyjen poikasten selviytymistä seurataan akustisella menetelmällä rajan molemmin puolin.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Raisa Nikula
Metsähallitus, Eräpalvelut
etunimi.sukunimi@metsa.fi, puh. 0206 39 4044

Päivitetty viimeksi 25.11.2021