Paikallisten asukkaiden, yrittäjien, yhdistysten ja muiden sidosryhmien toiveiden ja tarpeiden huomioiminen on keskeisessä osassa alueiden hoitoa ja käyttöä suunniteltaessa. Hoidon ja käytön suunnittelun yleisötilaisuus järjestettiin 20.3.2014. Tavoitteena on kaikkien sitoutuminen yhdessä tehtyihin linjauksiin.

Patvinsuon kansallispuisto on rauhaisa retkeilykohde erämaisen luonnon helmassa. Kansallispuisto on kansainvälisestikin merkittävä suoluonnon suojelu- ja tutkimusalue, jossa on lisäksi niin vanhoja aarniometsiä kuin kauniita hiekkarantaisia vesistöjä.

Patvinsuon kansallispuiston lisäksi suunnittelualueeseen kuuluvilla Natura 2000 -alueilla esittäytyy edustava metsä- ja suoluonto lajistoineen.

Ympäristöministeriö on  vahvistanut suunnitelman 13.7.2016.

Lisätietoja:
Erikoissuunnittelija Tommi Kinnunen
Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut
puh. 0206 39 5709; 0400 372 348
sähköposti: tommi.kinnunen(at)metsa.fi

Patvinsuon kansallispuiston luonto ja palvelut (www.luontoon.fi/patvinsuo) 

Päivitetty viimeksi 25.1.2022