Talvinen tunturimaisema. Aurinko valaisee taustalla tunturihuiput. Retkeilijä hiihtää umpihangessa vetäen perässään ahkiota, jossa on kaksi lasta.
Talviretkeilijä Ylläksellä. Kuvaaja Rami Valonen, Metsähallitus.

Ajankohtaista – Áigeguovdilis áššit

Paljon palautetta Pallas–Yllästunturin kansallispuiston tulevasta käytöstä sekä kävijöiltä että paikallisilta asukkailta (tiedote 6.3.2023)

Olu máhcahat Bállás-Ylläsduoddara álbmotmeahci boahttevaš ávkkástallamis sihke galledeaddjiin ja báikkálaš ássiin (almmustahtton 6.3.2023)

Pallas–Yllästunturin kansallispuiston hoidon ja käytön suunnittelutyö on meneillään. Työstä vastaa Metsähallituksen Lapin Luontopalvelut

Alueen edellinen hoito- ja käyttösuunnitelma valmistui vuonna 2008. Reilussa vuosikymmenessä alueen kävijämäärät ovat lisääntyneet huomattavasti, eikä vanha suunnitelma enää vastaa nykypäivän tarpeisiin. Nyt laadittavan päivityksen päämääränä on sovittaa yhteen luonnon ja kulttuuriperinnön suojelun, virkistyskäytön ja luontomatkailun sekä porotalouden ja saamelaiskulttuurin tarpeita seuraavien 10–15 vuoden ajanjaksolla. Tärkeitä tavoitteita ovat alueen luonnontilaisten metsien, soiden ja tuntureiden luonnontilaisuuden sekä lajien elinvoimaisuuden säilyttäminen ja parantaminen, kestävän matkailukäytön, luonto-opastuksen ja ympäristökasvatuksen kehittäminen, paikallisten asukkaiden luonnonkäytön huomioiminen, saamelaiskulttuurin edellytysten turvaaminen ja myös tutkimuskäytön edellytysten turvaaminen.

Osallistu suunnitteluun

Koko suunnitteluprosessin ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Suunnittelun etenemistä voi seurata tältä verkkosivulta.

Metsähallituksen Luontopalvelut on kerännyt retkeilijöiltä ja alueen asukkailta mielipiteitä, miten Pallas–Yllästunturin kansallispuistoa pitäisi kehittää seuraavan 15 vuoden aikana.

Osallistamistilaisuus saamen kielen ja kulttuurin huomioiminen Pallas–Yllästunturin kansallispuiston hoidon ja käytön suunnittelussa pidettiin 12.1.2023. Erityisesti paikallisille asukkaille suunnattuja avoimia yleisötilaisuuksia järjestettiin helmikuussa 2023 neljä kappaletta.

Kirjallista palautetta tai kehittämisehdotuksia voi toimittaa myös postitse tai sähköpostitse suunnitelman tekijöille osoitteeseen kirjaamo@metsa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa. Mainitse otsikossa Pallas–Yllästunturin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma, palaute.

Suunnitelmaluonnos valmistuu vuonna 2024. Palautteiden ja lausuntojen aiheuttamat muutokset käsitellään, suunnitelma viimeistellään ja lähetetään ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Meahciráđđehus dahká Bállás–Ylläsduoddara álbmotmeahccái ođđa dikšun- ja geavahanplána

Dikšun- ja geavahanplána mihttomearrin lea oktiiheivehit luonddusuodjaleami, áhpasmuhttingeavaheami ja eará geavaheami Suoma bivnnuheamos álbmotmeahci, Bállás–Ylläsduoddara guovllus. Meahciráđđehus dahká ođđa dikšun- ja geavahanplána ovttas báikkálaš ássiiguin, bálgosiiguin, sámedikkiin, gielddaiguin ja earáiguin álbmotmeahccái laktásan čanusjoavkkuiguin.

Meahciráđđehusa Luonddubálvalusat čoaggá báráige vánddardeaddjiin ja guovllu ássiin oaiviliid, mo Bállás-Ylläsduoddara álbmotmeahci galggašii ovddidit čuovvovaš 15 jagi áigge.

Olles plánema áigge čanusjoavkkuin ja buot riikkavuložiin lea vejolašvuohta muitalit oaivilis ja sávaldagas: kirjaamo@metsa.fi.

Lassedieđut

Lisätietoja

Maankäytön erityisasiatuntija / Eanageavaheami spesiálaáššedovdi Ilkka Vaara, ilkka.vaara@metsa.fi

Päivitetty viimeksi 5.1.2024