Talvinen tunturimaisema. Aurinko valaisee taustalla tunturihuiput. Retkeilijä hiihtää umpihangessa vetäen perässään ahkiota, jossa on kaksi lasta.
Talviretkeilijä Ylläksellä. Kuvaaja Rami Valonen, Metsähallitus.

Metsähallituksen Lapin Luontopalvelut on aloittanut Pallas-Yllästunturin kansallispuiston hoidon ja käytön suunnittelun.

Alueen edellinen hoito- ja käyttösuunnitelma valmistui vuonna 2008. Reilussa vuosikymmenessä alueen kävijämäärät ovat lisääntyneet huomattavasti, eikä vanha suunnitelma enää vastaa nykypäivän tarpeisiin. Nyt laadittavan päivityksen päämääränä on sovittaa yhteen luonnon ja kulttuuriperinnön suojelun, virkistyskäytön ja luontomatkailun sekä porotalouden ja saamelaiskulttuurin tarpeita seuraavien 10–15 vuoden ajanjaksolla. Tärkeitä tavoitteita ovat alueen luonnontilaisten metsien, soiden ja tuntureiden luonnontilaisuuden sekä lajien elinvoimaisuuden säilyttäminen ja parantaminen, kestävän matkailukäytön, luonto-opastuksen ja ympäristökasvatuksen kehittäminen, paikallisten asukkaiden luonnonkäytön huomioiminen, saamelaiskulttuurin edellytysten turvaaminen ja myös tutkimuskäytön edellytysten turvaaminen.

Osallistu suunnitteluun

Koko suunnitteluprosessin ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Suunnittelun etenemistä voi seurata tältä verkkosivulta.

Kirjallista palautetta tai kehittämisehdotuksia voi toimittaa postitse tai sähköpostitse suunnitelman tekijöille osoitteeseen kirjaamo@metsa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa. Mainitse otsikossa Pallas-Yllästunturin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma, palaute.

Suunnitelmaluonnos valmistuu vuonna 2023. Palautteiden ja lausuntojen aiheuttamat muutokset käsitellään, suunnitelma viimeistellään ja lähetetään ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Lisätietoja

Päivitetty viimeksi 1.7.2022