Veden alla otettu valokuva, jossa näkyy monimuotoinen leväyhteisö ja meduusoja.
Meritietoportaalin kautta käyttäjä löytää tietoa ja aineistoja mm. Itämeren vedenalaisesta luonnosta. Kuva: Mats Westerbom.

Meritietoportaalihankkeen päätavoitteena oli tehostaa Suomen merellisten toimijoiden tietojen ja aineistojen löydettävyyttä ja hyödyntämistä hankkeessa kehitettävän portaalin kautta.

Portaalin käyttäjäkuntaa voivat olla mm. tutkijat ja opettajat, median edustajat ja kaikki merellä liikkujat. Tietosisältö ryhmitellään teemoittain, sisältäen mm. perustietoa Itämerestä sekä tietoa meriluonnosta ja merellisistä elinkeinoista.

Aineistoja esitetään eri karttapalveluissa ja aineistoja voi ladata latauspalvelun kautta. Meritietoportaali toimii myös porttina muihin meritietoa tarjoaviin palveluihin.

Metsähallituksen Luontopalvelut osallistui hankkeeseen oman aineistotyönsä osalta sekä vastasi portaaliin luodun valokuvapankin sekä merten virkistyskäyttö -osion sisällön suunnittelusta. Lisäksi Luontopalvelut osallistui luonto- ja kulttuuriperintöosioiden sisällöntuotantoon.

Hankkeen budjetti oli 2 340 000 €, mistä Metsähallituksen Luontopalvelujen osuus n. 100 000 €. Päärahoittaja oli Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR).

Hanke toimi vuosina 2017–2020 ja sen koordinoinnista vastasi Suomen Ympäristökeskus.

Kumppaneinta olivat Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus, Liikennevirasto, Metsähallituksen Luontopalvelut, Ilmatieteen laitos, Museovirasto, Turun Yliopiston Brahea Instituutti ja Satakuntaliitto.

Lisätietoa

Palvelu löytyy osoitteesta Itämeri.fi

Hankkeessa on tuotettu merellä liikkujan palvelu (meriopas.ymparisto.fi). Siellä voi hakea mereen liittyviä kohteita, säätietoja ja satelliittiaineistoja sekä katsella niitä haluamansa taustakartan päällä.

Hankkeen kotisivut (syke.fi)

Yhteyshenkilö Metsähallituksessa oli:
Luonnonsuojelun erityisasiantuntija Lasse Kurvinen
lasse.kurvinen@metsa.fi

Päivitetty viimeksi 21.8.2023