Veden alla otettu valokuva, jossa näkyy monimuotoinen leväyhteisö ja meduusoja.
Meritietoportaalin kautta käyttäjä löytää tietoa ja aineistoja mm. Itämeren vedenalaisesta luonnosta. Kuva: Mats Westerbom.

Meritietoportaalihankkeen päätavoitteena on tehostaa Suomen merellisten toimijoiden tietojen ja aineistojen löydettävyyttä ja hyödyntämistä hankkeessa kehitettävän portaalin kautta.

Portaalin käyttäjäkuntaa voivat olla mm. tutkijat ja opettajat, median edustajat ja kaikki merellä liikkujat. Tietosisältö ryhmitellään teemoittain, sisältäen mm. perustietoa Itämerestä sekä tietoa meriluonnosta ja merellisistä elinkeinoista.

Aineistoja esitetään eri karttapalveluissa ja aineistoja voi ladata latauspalvelun kautta. Meritietoportaali toimii myös porttina muihin meritietoa tarjoaviin palveluihin.

Metsähallituksen Luontopalvelut osallistuu hankkeeseen oman aineistotyönsä osalta sekä vastaa portaaliin luotavan valokuvapankin sekä merten virkistyskäyttöosion sisällön suunnittelusta. Lisäksi Luontopalvelut osallistuu luonto- ja kulttuuriperintöosioiden sisällöntuotantoon.

Hankkeen budjetti on 2 340 000 €, mistä Metsähallituksen Luontopalvelujen osuus n. 100 000 €. Päärahoittaja on Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR).

Hanke toimii vuosina 2017–2020 ja sen koordinoinnista vastaa Suomen Ympäristökeskus.

Kumppaneinta ovat Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus, Liikennevirasto, Metsähallituksen Luontopalvelut, Ilmatieteen laitos, Museovirasto, Turun Yliopiston Brahea Instituutti ja Satakuntaliitto.

Lisätietoa

Palvelu löytyy osoitteesta Itämeri.fi

Hankkeessa on tuotettu merellä liikkujan palvelu (meriopas.ymparisto.fi). Siellä voi hakea mereen liittyviä kohteita, säätietoja ja satelliittiaineistoja sekä katsella niitä haluamansa taustakartan päällä.

Hankkeen kotisivut (syke.fi)

Yhteyshenkilö Metsähallituksessa:
Erikoissuunnittelija Lasse Kurvinen
lasse.kurvinen@metsa.fi

Päivitetty viimeksi 21.9.2021