Mies halkaisee halon niin vauhdikkaasti, että klapit lentävät ilmassa. Taustalla on puuvaja, järvi ja lehtimetsää.
Halko kirveellä halki Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa. Kuva: Heikki Sulander / Rinkkaputki

Luontoa toimintaan -hankkeessa luonto pitää huolta ihmisistä!

Luonto tekee hyvää ja tarjoaa monenlaista puuhaa, joten se soveltuu erinomaisesti myös kuntoutustoimintaan. Luonnossa ihminen voi kokea elämyksiä, osallisuutta ja onnistumisen tunteita, jotka luovat vahvan tunnesiteen ympäristöön ja edistävät laaja-alaisesti terveyttä.

Jotta luontoympäristön hyödyntäminen kuntoutustoiminnassa olisi mahdollisimman tuloksellista, uusien pysyvien toimintamallien luominen eri toimijoiden välille on ensiarvoisen tärkeää. Luontoa toimintaan -hanke tarttuu tähän haasteeseen.

Tavoitteet

Luonnon merkitys hyvinvoinnin lähteenä ja voimavarana on kiistaton. Hankkeen päätavoitteet ovat:

  1. Syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten, etenkin miesten, osallistaminen ja voimaannuttaminen luontoympäristössä tapahtuvan mielekkään toiminnan avulla.
  2. Pysyvien yhteistyömallien kehittäminen kuntoutustoimijoiden ja luontoympäristöstä vastaavien tahojen kesken.

Toteutus ja rahoitus

Hankkeen päätoteuttajana toimii Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Osatoteuttajina hankkeessa ovat Oulun kaupungin nuorisopalvelut, Pellon kunta ja Metsähallitus. Tämän lisäksi hankkeessa ovat mukana mm. Seitasäätiö Sodankylästä, Nuorten ystävät ry Rovaniemeltä, Sallan kunta sekä useita muita toimijoita.

Kyseessä on Euroopan sosiaalirahaston tukema hanke, jonka rajoituksen myöntää Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen kokonaisbudjetti on 868 085 €.

   

Päivitetty viimeksi 21.9.2021