Ihmisiä seisoo metsässä vanhojen puiden vieressä, katselevat ylös puiden latvoihin.
Kansallispuiston hoitajat tutkivat Seitsemisen kansallispuiston vanhoja puita. Kuva: Sanna Penttilä.

Luonnonhoitajat täydennyskoulutuksessa

EUROPARC on valinnut alkuvuoden 2024  koulutukseen Euroopan Natura-akatemiaan 120 osallistujaa. Koulutus järjestetään etäopiskeluna, joka kestää tammikuun lopulta maaliskuun puoliväliin. Suomalaisia on mukana 7.

Koulutusta Euroopan luonnon hoidon asiantuntijoille

Ensisijaisena tavoitteena on, että kaikki Natura 2000 -verkoston ja suojelualueiden hoitajat voivat toimia tehokkaammin, pätevämmin ja rohkeammin luonnonhoidon ammattilaisina. Kehitämme käytännön tapoja, joilla asiantuntijat voivat vastata Euroopan luonnon kohtaamiin monitahoisiin haasteisiin, työskentelivätpä he luonnonhoitajina maastossa tai suojelualueen päällikköinä. Hankkeessa hyödynnetään ns. sulautuvaa oppimista, joka tapahtuu sekä paikan päällä kasvokkain että digitaalisia ympäristöjä hyödyntävänä etäopiskeluna, joka on hyvin itseohjautuvaa. Oppimisen avulla rakennetaan tehokkaan luonnonhoidon vaativaa ydinosaamista.

Euroopan Natura-akatemia

LIFE ENABLE -hanke hyödyntää aiemman e-Natura2000.edu -hankkeen kokemuksia. Olemme luoneet eurooppalaisen koulutusohjelman nimeltä European Nature Academy (“Euroopan Natura-akatemia”). Akatemia antaa lisäkoulusta, ja koulutuksen saaneet kehittävät oppimiskokonaisuuksia edelleen. Tavoitteena on tarjota Natura 2000 -verkoston hoitajiile laajasti saatavilla olevia ja räätälöityjä oppimiskokemuksia. Tähän pyritään kehittämällä, testaamalla ja toteuttamalla innovatiivisia ja esteettömiä koulutustoimia. Toiminta tukee EU:n linjauksia parantamalla luonnonhoitokäytäntöjä Natura 2000 -alueita sisältävässä laajennetussa suojelualueverkostossa.

Akatemia tarjoaa innovatiivisia ja luovia verkko-oppimismahdollisuuksia sekä lähiopetusta paikan päällä. Kiinnitämme hankkeen aikana erityistä huomiota metsä- ja meriekosysteemien asiantuntijoiden tarvitsemiin johtamiskäytäntöihin.

Ammatillisen kehittämisen koulutusjärjestelmä varmistaa osaltaan EU:n biodiversiteettistrategian 2030 tavoitteiden ja päämäärien sekä niihin liittyvien linjausten toteutumisen.

Lue lisää Euroopan Natura-akatemiasta ja sen tarjoamasta koulutuksesta.

Seitsemän kumppania seitsemässä maassa

Hankkeen nimi on lyhenne sen tavoitteista: LIFE ENABLE: Creating the European Nature Academy for applied Blended LEarning. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,6 miljoonaa euroa ja toiminta-aika 2021–2024.

Hankkeen vetäjänä toimii Euroopan Kansallispuistoliitto EUROPARC (europarc.org) .

Kumppaneita on mukana seitsemän. Lisätietoa kumppaneista löytyy englanninkieliseltä sivultamme.

Metsähallituksen Luontopalvelut yhteistyökumppanina

Hankkeen yhteistyökumppanina Metsähallituksen Luontopalvelut osallistuu

  • Euroopan luontoakatemian (Natura-akatemia) koulutusjärjestelmäkehyksen luomiseen: Hankkeen koordinointiyksikkö ja asiantuntijaryhmät (toimi A1)
  • valmiuksien tarveanalyysin laatimiseen nykyisen oppimistarjonnan perusteella (toimi A2)
  • koulutustarpeiden online-analysointivälineen tuottamiseen ja testaamiseen, jonka avulla voidaan luoda valmiuksien kehittämiseen tähtääviä koulutusohjelmia organisaatioiden, alueiden ja kansallisella tasolla (toimi A3)
  • osaamisperusteisten valmiuksien kehittämiskurssien, sisältöjen ja tarvelähtöisten oppimisohjelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen (toimi A5)
  • paikallistason toimien edistämiseen uusien työllistymismahdollisuuksien luomiseksi (toimi A8).

Lisäksi Luontopalvelut osallistuu hankkeen viestintään ja siihen liittyvän sosiaalisen median toimintaan.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Tiia Tanskanen
tiia.tanskanen@metsa.fi
puh. 358 206 39 4341

Lisätietoa edellisestä hankkeesta LIFE e-Natura2000.edu

Edellisen hankkeen tulokset 2018–2021 on esitelty sekä verkkosivulla että lyhyissä videoissa:

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 24.1.2024