Mallan luonnonpuiston järjestyssääntö

Metsähallitus on valmistellut Enontekiöllä sijaitsevan Mallan luonnonpuiston järjestyssääntöluonnoksen. Järjestyssääntö kertoo, mitä tiukasti suojellulla alueella saa ja ei saa tehdä.

Mallan luonnonpuiston järjestyssäännöstä pyydettiin lausuntoja 31.1.2024 mennessä.

Malla luonddumeahci ortnetnjuolggadus

Meahciráđđehus lea gárvvistan Eanodagas lean Malla luonddumeahci ortnetnjuolggadusevttohusa. Ortnetnjuolggadus muitala, maid čavga suddjejuvvon guovllus oažžu ja ii oaččo dahkat.

Malla luonddumeahci ortnetnjuolggadusas sáhttá addit cealkámuša 31.1.2024 rádjai.

Mallan luonnonpuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on hyväksytty

Malla luonddumeahci dikšun- ja geavahanplána lea dál dohkkehuvvon

Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on hyväksytty

Giehtaruohttasa meahcceguovllu ja Ánnjaloanji suodjalanguovllu dikšun- ja geavahanplána lea dál dohkkehuvvon

Saanan hoito- ja käyttösuunnitelma

Saanan suunnittelualue käsittää Saanan luonnonsuojelualueen ja Saanan lehtojensuojelualueen, jotka kuuluvat Natura 2000 -verkostoon, ja Käsivarren tunturijärvet -nimisen rantojensuojeluohjelmakohteen. Suunnittelualueen pinta-ala on 12 297 ha.

Saanan suunnitelman valmistelutyö jatkuu Metsähallituksessa.

Lisätietoja:

Maankäytön erityisasiantuntija Pirjo Rautiainen
Metsähallitus, Luontopalvelut
puh. 040 508 1673
sähköposti: pirjo.rautiainen(at)metsa.fi

Lisää aiheesta:

Päivitetty viimeksi 4.3.2024