Mallan luonnonpuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on hyväksytty

Luontopalvelujohtaja on hyväksynyt suunnitelman 3.7.2019.

Malla luonddumeahci dikšun- ja geavahanplána lea dál dohkkehuvvon

Meahciráđđehusa válmmaštallan plána figgá heivehit oktii guvlui laktásan oassái vuostálas ja ruossalas mearrádusaid vejolažžan dahkan geavahanhámiid.

Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on hyväksytty

Käsivarren erämaa on Suomen toiseksi suurin erämaa-alue (pinta-ala 220 630 hehtaaria). Erämaat perustettiin 1991 annettuun erämaalakiin perustuen. Ne eivät ole varsinaisia luonnonsuojelualueita, mutta kuuluvat Natura 2000 -verkostoon.

Ympäristöministeriö vahvisti Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman 4.3.2020.

Saanan hoito- ja käyttösuunnitelma

Saanan suunnittelualue käsittää Saanan luonnonsuojelualueen ja Saanan lehtojensuojelualueen, jotka kuuluvat Natura 2000 -verkostoon, ja Käsivarren tunturijärvet -nimisen rantojensuojeluohjelmakohteen. Suunnittelualueen pinta-ala on 12 297 ha.

Saanan suunnitelmaa viimeistellään Metsähallituksessa.

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Arja Vasama
Metsähallitus, Lapin Luontopalvelut
puh. 0400 241 474
sähköposti: arja.vasama(at)metsa.fi

Lisää aiheesta:

Päivitetty viimeksi 8.12.2020