Mallan luonnonpuiston järjestyssääntö

Metsähallitus pyytää lausuntoanne Mallan luonnonpuiston järjestyssäännöstä 4.2.2022 mennessä osoitteeseen:  Metsähallitus, Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa tai sähköisesti kirjaamo@metsa.fi

Malla luonddumeahci ortnetnjuolggadus

Meahciráđđehus bivdá cealkámuša Malla luonddumeahci ortnetnjuolggadusas 4.2.2022 rádjai čujuhussii: Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa dahje elektrovnnalaččat čujuhussii kirjaamo@metsa.fi

Mallan luonnonpuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on hyväksytty

Malla luonddumeahci dikšun- ja geavahanplána lea dál dohkkehuvvon

Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on hyväksytty

Giehtaruohttasa meahcceguovllu ja Ánnjaloanji suodjalanguovllu dikšun- ja geavahanplána lea dál dohkkehuvvon

Saanan hoito- ja käyttösuunnitelma

Saanan suunnittelualue käsittää Saanan luonnonsuojelualueen ja Saanan lehtojensuojelualueen, jotka kuuluvat Natura 2000 -verkostoon, ja Käsivarren tunturijärvet -nimisen rantojensuojeluohjelmakohteen. Suunnittelualueen pinta-ala on 12 297 ha.

Saanan suunnitelmaa viimeistellään Metsähallituksessa.

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Pirjo Rautiainen
Metsähallitus, Lapin Luontopalvelut
puh. 0206397816
sähköposti: pirjo.rautiainen(at)metsa.fi

Lisää aiheesta:

Päivitetty viimeksi 12.1.2022