Mallan luonnonpuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on hyväksytty

Malla luonddumeahci dikšun- ja geavahanplána lea dál dohkkehuvvon

Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on hyväksytty

Giehtaruohttasa meahcceguovllu ja Ánnjaloanji suodjalanguovllu dikšun- ja geavahanplána lea dál dohkkehuvvon

Saanan hoito- ja käyttösuunnitelma

Saanan suunnittelualue käsittää Saanan luonnonsuojelualueen ja Saanan lehtojensuojelualueen, jotka kuuluvat Natura 2000 -verkostoon, ja Käsivarren tunturijärvet -nimisen rantojensuojeluohjelmakohteen. Suunnittelualueen pinta-ala on 12 297 ha.

Saanan suunnitelmaa viimeistellään Metsähallituksessa.

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Arja Vasama
Metsähallitus, Lapin Luontopalvelut
puh. 0400 241 474
sähköposti: arja.vasama(at)metsa.fi

Lisää aiheesta:

Päivitetty viimeksi 17.9.2021