Mallan luonnonpuiston järjestyssääntö

Mallan luonnonpuiston järjestyssääntöä valmistellaan vuonna 2023.

Malla luonddumeahci ortnetnjuolggadus

Malla luonddumeahci ortnetnjuolggadus addojuvvo 2023.

Mallan luonnonpuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on hyväksytty

Malla luonddumeahci dikšun- ja geavahanplána lea dál dohkkehuvvon

Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on hyväksytty

Giehtaruohttasa meahcceguovllu ja Ánnjaloanji suodjalanguovllu dikšun- ja geavahanplána lea dál dohkkehuvvon

Saanan hoito- ja käyttösuunnitelma

Saanan suunnittelualue käsittää Saanan luonnonsuojelualueen ja Saanan lehtojensuojelualueen, jotka kuuluvat Natura 2000 -verkostoon, ja Käsivarren tunturijärvet -nimisen rantojensuojeluohjelmakohteen. Suunnittelualueen pinta-ala on 12 297 ha.

Saanan suunnitelman valmistelutyö jatkuu Metsähallituksessa.

Lisätietoja:

Maankäytön erityisasiantuntija Pirjo Rautiainen
Metsähallitus, Lapin Luontopalvelut
puh. 0206397816
sähköposti: pirjo.rautiainen(at)metsa.fi

Lisää aiheesta:

Päivitetty viimeksi 16.8.2023