Leijasurfaaja järvellä lähellä hiekkarantaa. Rannalla on toinen surffilauta ja kauempana veneitä laiturissa.
Leijasurfausta Ärjänsaaressa. Kuva: Sini Salmirinne / Metsähallitus.

GreenSol-hankkeessa kehitettiin pilottikohteiden jäte- ja energiaratkaisuja vuosina 2018–2020. Hankkeen päätoteuttaja oli Energy Efficiency Centre Venäjältä. Metsähallituksen Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut oli hankkeessa mukana kumppanina. Suomen osalta hankkeen pilottikohde oli Oulujärven Ärjänsaari. Hanketta rahoitti Karelia CBC -ohjelma. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

Tavoitteet

  • Päätavoite oli vähentää hankkeessa mukana oleville luontokohteille kohdistuvia haittavaikutuksia ja parantaa asiakaskokemuksen laatua kehittämällä energia- ja jäteratkaisujen osaamista ja käyttöä.
  • Uusista, luontokohteille soveltuvista ympäristöystävällisen energiantuotannon ja jätteenkäsittelyn innovaatioista ja ratkaisuista hankittiin ja jaettiin tietoa.
  • Valituille pilottikohteille suunniteltiin ja osin myös toteutettiin laadukkaat energia-, jäte- ja LVI-ratkaisut.

Toimenpiteet

  • Hanke toteutettiin kolmen työpaketin kautta: 1) hyvät käytännöt ja osaaminen, 2) pilottikohteiden suunnittelu, 3) pilottien toteutus.

Hankkeen tulokset

  • Nykyaikaiset aurinkoenergiaa hyödyntävät ratkaisut parantavat asiakaskokemuksen laatua Ärjän majoituskohteilla (mm. kylmäsäilytys, valaistus, sähkölaitteiden lataus) ja helpottavat matkailuyritysten palvelujen järjestämistä saarella.
  • Ärjänsaaren jätehuolto (ml. käymäläratkaisut ja jäteveden käsittely) voidaan ottaa haltuun yhtenäisesti suunniteltuna kokonaisuutena.
  • Kiinteistöjen toimivuutta ja suojelua voidaan parantaa uudenaikaiset mahdollisuudet huomioivalla LVI-suunnittelulla.
  • Hankkeella ennaltaehkäistään Ärjänsaaren herkkään luontoon kohdistuvia uhkia.

Päivitetty viimeksi 5.1.2022