Leijasurfaaja järvellä lähellä hiekkarantaa. Rannalla on toinen surffilauta ja kauempana veneitä laiturissa.
Leijasurfausta Ärjänsaaressa. Kuva: Sini Salmirinne / Metsähallitus.

GreenSol-hankkeessa kehitetään pilottikohteiden jäte- ja energiaratkaisuja vuosina 2018–2020. Hankkeen päätoteuttaja on Energy Efficiency Centre Venäjältä. Metsähallituksen Pohjanmaan-Kainuun Luontopalvelut on hankkeessa mukana kumppanina. Suomen osalta hankkeen pilottikohde on Oulujärven Ärjänsaari. Hanketta rahoittaa Karelia CBC -ohjelma. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

Tavoitteet

  • Hankkeen päätavoite on vähentää hankkeessa mukana oleville luontokohteille kohdistuvia haittavaikutuksia ja parantaa asiakaskokemuksen laatua kehittämällä energia- ja jäteratkaisujen osaamista ja käyttöä.
  • Hankitaan ja jaetaan tietoa uusista luontokohteille soveltuvista ympäristöystävällisen energiantuotannon ja jätteenkäsittelyn innovaatioista ja ratkaisuista.
  • Valituille pilottikohteille suunnitellaan ja osin myös toteutetaan laadukkaat energia-, jäte- ja LVI-ratkaisut.

Toimenpiteet

  • Hanke toteutetaan kolmen työpaketin kautta: 1) hyvät käytännöt ja osaaminen, 2) pilottikohteiden suunnittelu, 3) pilottien toteutus.

Hankkeen tulokset

  • Nykyaikaiset aurinkoenergiaa hyödyntävät ratkaisut parantavat asiakaskokemuksen laatua Ärjän majoituskohteilla (mm. kylmäsäilytys, valaistus, sähkölaitteiden lataus) ja helpottavat matkailuyritysten palvelujen järjestämistä saarella.
  • Ärjänsaaren jätehuolto (ml. käymäläratkaisut ja jäteveden käsittely) voidaan ottaa haltuun yhtenäisesti suunniteltuna kokonaisuutena.
  • Kiinteistöjen toimivuutta ja suojelua voidaan parantaa uudenaikaiset mahdollisuudet huomioivalla LVI-suunnittelulla.
  • Hankkeella ennaltaehkäistään Ärjänsaaren herkkään luontoon kohdistuvia uhkia.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Anni Koskela
Metsähallitus, Luontopalvelut
Satamakatu 3, 87100 Kajaani
puh. 040 6357 138
anni.koskela(at)metsa.fi

Päivitetty viimeksi 21.9.2021