Pitkäjärvi, Ylöjärvi. Kuva: Jari Salonen

Projekti on päättynyt ja suunnitelma julkaistu: Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelma 2017-2022 (julkaisut.metsa.fi)

Kestävän käytön työkalu

Luonnonvarasuunnittelu on valtion omistamien maa- ja vesialueiden pitkän aikavälin kestävän käytön suunnittelua. Sitä tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa.

Suunnittelualue

Etelä-Suomen suunnittelualue kattoi puolet Suomesta. Alueella sijaitsi 16 maakuntaa ja 4,7 miljoonaa asukasta. Metsähallituksen rooli suunnittelualueella vaihteli merkittävästi. Laajimmat yhtenäiset valtion maa-alueet sijaitsivat lännessä Suomenselän alueella ja idässä Pohjois-Karjalassa. Alueen eteläosassa valtion maat olivat pienialaisempia ja enemmän hajallaan, mutta vesialueet puolestaan olivat suuria.

Etelä-Suomen alueen pinta-alasta oli valtion omistuksessa ja Metsähallituksen hallinnassa noin miljoona hehtaaria maata ja kaksi miljoona hehtaaria vettä.

Projektin kulku

Tavoite

Yhdessä sidosryhmien kanssa luotiin innovatiivisella otteella Etelä-Suomen valtion maiden ja vesien käyttöä ohjaava ja uusia mahdollisuuksia hyödyntävä suunnitelma vuosiksi 2017-2022.

Sisältö

Erilaisia käyttötarpeita yhteen sovittamalla luonnonvarasuunnittelulla saavutettiin suomalaiselle yhteiskunnalle mahdollisimman hyvä kokonaishyöty. Suunnittelussa etsittiin ja hyödynnettiin valtion maa- ja vesialueiden tarjoamia uusia mahdollisuuksia.

Menetelmät

Luonnonvarasuunnitteluprojektia veti Metsähallituksen ohjausryhmä. Suunnittelun etenemisestä vastasi projektiryhmä, jota veti projektipäällikkö Nuutti Kiljunen.

Suunnitteluun osallistuivat monet sidosryhmät. Laaja suunnittelualue oli jaettu kolmeen osaan: Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Rannikkoalue. Kukin niistä muodosti oman yhteistyöryhmän, joihin kutsuttiin noin 20 edustajaa eri sidosryhmistä.

  • Meri- ja rannikkoalueen yhteistyöryhmä: puheenjohtaja Mari Walls (pääjohtaja, Luonnonvarakeskus)
  • Länsi-Suomen yhteistyöryhmä: puheenjohtaja Jussi Halttunen (rehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu)
  • Itä-Suomen yhteistyöryhmä: puheenjohtaja Harri Siiskonen (dekaani, Itä-Suomen yliopisto)
  • Suunnittelussa mukana olleet sidosryhmät

Myös muilla sidosryhmillä ja kansalaisilla oli mahdollisuus esittää suunnittelualuetta koskevaa palautetta ja kehittämisideoita. Palautekyselyn avautumisesta tiedotettiin erikseen Metsähallituksen verkko- ja somekanavissa.

Lopputulos

Toiminta-ohjelma, joka ohjaa Metsähallituksen toimintaa Etelä-Suomen valtion mailla ja vesillä suunnitelmakauden 2017-2022.

Aikaisemmat suunnitelmat

Projekti- ja ohjausryhmä

Metsähallituksen projektiryhmä
Projektipäällikkö Nuutti Kiljunen

Muu projektiryhmä: Niklas Björkqvist (suunnittelupäällikkö, Metsätalous Oy), Raimo Itkonen (erikoissuunnittelija, Luontopalvelut), Jani Viisanen (kaavoitusinsinööri, Laatumaa), Jarmo Väisänen (erätalouspäällikkö, Luontopalvelut)

Metsähallituksen ohjausryhmä
Ohjausryhmän puheenjohtaja Markku Vainio (aluejohtaja, Metsätalous Oy)
Muu ohjausryhmä: Harri Karjalainen (aluepäällikkö, Luontopalvelut), Hannu Lehtonen (suunnittelupäällikkö, Metsätalous Oy), Johanna Leinonen (kehityspäällikkö), Esko Maukonen (kehittämisen asiantuntija, Laatumaa)

Päivitetty viimeksi 1.12.2023