Kaksi sukeltajaa veden pinnalla.
Hylkykohteen kartoitusta Hangon saaristossa. Kuva: Ari Laine, Metsähallitus.

BalticRIM-hankkeen (Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management) tarkoituksena oli tuoda esille vedenalaisen kulttuuriperinnön arvoja ja määritellä niitä osaksi merialuesuunnittelun prosessia.

Metsähallituksen raportti hylkysukeltamisesta Suomen rannikoilla valmistui joulukuussa 2019: 
Survey of Finnish Coastal Area Wreck Diving Practices (pdf)

Hanke edisti Euroopan unionin merialuesuunniteludirektiivin tavoitteita ja siinä pyrittiin luomaan yhteisiä käytäntöjä vedenlaisen kulttuuriperinnön huomioimiseksi merialueiden käytön suunnittelussa. Hankkeessa pyrittiin myös edistämään matkailua nostamalla vedenalaisen kulttuuriperinnön tunnettuutta Itämerellä.

Käytännön toimina pilottialueilla kartoitettiin erilaisia hylkyesiintymiä sekä yhtenäistettiin vedenalaisen kulttuuriperinnön tietopohjaa. Näitä tietoja käytetään esimerkkialueilla tunnistamaan vedenalaisen kulttuuriperinnön kannalta arvokkaita alueita ja tuottamaan merialuesuunnittelua palvelevaa materiaalia.

European Regional Development Fund, Interreg Baltic Sea Region tunnus. Tunnus, jossa on teksti 2018 European year of Cultural Heritage #EuropeForCulture

Hanketta rahoitettiin Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta vuosina 2017–2020 ja sitä veti Schleswig-Holsteinin osavaltion arkeologinen osasto Saksasta. Hankkeeseen osallistui yhteensä 13 partneria Saksasta, Suomesta, Virosta, Liettuasta, Puolasta, Tanskasta ja Venäjältä.

Suomesta hankkeeseen osallistuivat Museovirasto, Turun yliopisto sekä Metsähallituksen Luontopalvelut. Liitännäisorganisaationa mukana olivat myös Ålands Landskapsregering Kulturbyrån, Kymenlaakson Liitto ja Suomen Sukeltajaliitto.

Metsähallitus osallistui erityisesti hankkeen tiedonkeruuseen ja kenttätöihin yhteistyössä Museoviraston kanssa. Hanke sai EU:n Itämeristrategian kulttuurin prioriteettialueen lippulaivahankkeen statuksen ja Euroopan komissio valitsi BalticRIMin Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 hankkeeksi.

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 2,6 milj. €.

Lisätietoa hankkeesta (englanniksi)

Lisätietoa Metsähallituksessa:

Luonnonsuojelun erityisasiantuntija Ari Laine, ari.laine(at)metsa.fi

Päivitetty viimeksi 21.8.2023