Kaksi sukeltajaa veden pinnalla.
Hylkykohteen kartoitusta Hangon saaristossa. Kuva: Ari Laine, Metsähallitus.

BalticRIM-hankkeen (Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management) tarkoituksena on tuoda esille vedenalaisen kulttuuriperinnön arvoja ja määritellä niitä osaksi merialuesuunnittelun prosessia.

AJANKOHTAISTA: Metsähallituksen raportti hylkysukeltamisesta Suomen rannikoilla on valmistunut joulukuussa 2019: 
Survey of Finnish Coastal Area Wreck Diving Practices (pdf)

Hanke edistää Euroopan unionin merialuesuunniteludirektiivin tavoitteita ja siinä pyritään luomaan yhteisiä käytäntöjä vedenlaisen kulttuuriperinnön huomioimiseksi merialueiden käytön suunnittelussa. Hankkeella pyritään myös edistämään matkailua nostamalla vedenalaisen kulttuuriperinnön tunnettuutta Itämerellä.

Käytännön toimina pilottialueilla kartoitetaan erilaisia hylkyesiintymiä sekä yhtenäistetään vedenalaisen kulttuuriperinnön tietopohjaa. Näitä tietoja käytetään esimerkkialueilla tunnistamaan vedenalaisen kulttuuriperinnön kannalta arvokkaita alueita ja tuottamaan merialuesuunnittelua palvelevaa materiaalia.

European Regional Development Fund, Interreg Baltic Sea Region tunnus. Tunnus, jossa on teksti 2018 European year of Cultural Heritage #EuropeForCulture

Hanketta rahoitetaan Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta vuosina 2017–2020 ja sitä vetää Schleswig-Holsteinin osavaltion arkeologinen osasto Saksasta. Hankkeeseen osallistuu yhteensä 13 partneria Saksasta, Suomesta, Virosta, Liettuasta, Puolasta, Tanskasta ja Venäjältä.

Suomesta hankkeeseen osallistuvat Museovirasto, Turun yliopisto sekä Metsähallituksen Luontopalvelut. Liitännäisorganisaationa mukana ovat myös Ålands Landskapsregering Kulturbyrån, Kymenlaakson Liitto ja Suomen Sukeltajaliitto.

Metsähallitus osallistuu erityisesti hankkeen tiedonkeruuseen ja kenttätöihin yhteistyössä Museoviraston kanssa. Hanke on saanut EU:n Itämeristrategian kulttuurin prioriteettialueen lippulaivahankkeen statuksen ja Euroopan komissio valitsi BalticRIMin Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 hankkeeksi.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,6 milj. €.

Lisätietoa hankkeesta (englanniksi)

Yhteystiedot

Metsähallitus, Luontopalvelut
Erikoissuunnittelija
Ari Laine
Puhelin: 040 542 0387
ari.laine(at)metsa.fi

Päivitetty viimeksi 21.9.2021