Metsäverkoston retkellä. Kuva: Metsähallitus

Ajankohtaista

 

Esittelykohteet

Esittelykohteiden avulla voi tutustua edistyksellisiin toimintatapoihimme. Voit tutustua hyviin käytänteisiin, metsätalouden menetelmiin, elinkeinojen yhteensovittamiseen, ilmastonmuutokseen reagoimiseen sekä luonnon monimuotoisuuden suojeluun.

https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/arktinen-alykas-metsaverkosto/

Metsästä puhetta

Metsäverkoston Metsästä puhetta-kirjoitussarja Lapin Kansassa

28.2.2019 Jussi Kumpula; Puuta riittää uusiin investointeihin

14.2.2019 Jari Vilen; EU:n arktinen politiikka rakentuu tasapainoon

28.1.2019 Tanja Lepistö ja Samuli Kokkoniemi; Kasvavatko Lapin metsät riittävästi investointien tarpeisiin?

14.1.2019  Antti Otsamo; Onko puun käytön lisääminen ristiriidassa ekologisen kestävyyden kanssa?

Lue kirjoitukset Metsäkeskuksen hankesivulta. https://www.metsakeskus.fi/metsaverkosto

Metsäalan hyväksyttävyys

Työpaja Tiedekeskus Pilkkeessä 4.6.2018

Lapin metsätoimijat haluavat enemmän kansainvälisiä kehitysrahoja – avuksi älykäs metsäverkosto

Juttu Ylellä 5.3.2018

https://yle.fi/uutiset/3-10101982

Muualla verkossa:

Hankesivu Suomen metsäkeskuksen sivuilla. https://www.metsakeskus.fi/metsaverkosto

Twitterissä @metsaverkosto  #metsäverkosto

https://twitter.com/metsaverkosto

Arktinen älykäs metsäverkosto – hankkeen tavoitteena on tiivistää toimijoiden keskinäistä yhteistyötä, lisätä arktisen metsäosaamisen tunnistettavuutta ja näkyvyyttä sekä luoda yhteyksiä EU:n muiden alueiden ja kansainvälisten hankekumppaneiden kanssa.

Mukana ovat Suomen metsäkeskus, Lapin AMK, LUKE, Metsähallitus, Suomen 4H-liitto sekä MTK. Yhteistyötä tehdään laajasti alan toimijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Jaamme mielellämme asiantuntemustamme ja kerromme hyvistä käytännöistä, jotka liittyvät pohjoiseen metsänkäyttöön. Pyrimme edistämään metsä- ja luonnontuotealan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja etsimme aktiivisesti uusia kumppaneita EU:n muilta alueilta kehittääksemme omaa toimintaamme ja jakaaksemme osaamistamme.

Toiminnan lähtökohtana on metsien tuottamien ekosysteemipalveluiden kestävä ja monipuolinen hyödyntäminen muuttuvissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa ja luonnon oloissa. Tavoitteena on yritysten tarpeista lähtevä kehittämistoiminta metsään liittyvien elinkeinoalojen kestävän ja vähähiilisen toiminnan turvaamiseksi, kannattavuuden kohentamiseksi, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi ja liiketoiminnan kasvun lisäämiseksi.

Hankkeen toimenpiteinä ovat:

  • Metsäverkoston kartoitus ja kuvaus
  • Arktisen metsäverkoston esittelymateriaalin julkaiseminen
  • Arktisen metsätalouden harjoittamisen esimerkki – ja esittelykohteiden etsiminen
  • Biotaloustreffien järjestäminen
  • Uuteen EU-rahoituskauteen valmistautuminen
  • Benchmarking Suomessa ja kansainvälisesti
  • Opinto- ja verkostoitumismatkat
  • Metsäverkostoon liittyvän kansainvälisesti vertailtavan tilastoaineiston koostaminen ja julkaisu.

Hankeaika:

2017-2019

Toteuttajat:

Suomen metsäkeskus (hallinnoija), Metsähallitus, Lapin ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus, MTK ja Suomen 4H-liitto.

Rahoittaja:

Lapin liitto, Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

EU-logo EU vipuvoimaa logo

Lisätietoja:

Kaisa Vainio

Tiedottaja, Lappi

Puh. 040-1385965

kaisa.vainio@metsa.fi

Päivitetty viimeksi 29.5.2020