Julkaistu 14.11.2022

Onko lumet metsätieltä jo aurattu? Routa Metsähallitus -tienpidon toiminnanohjausjärjestelmä kertoo

Tienpidon toiminnanohjausjärjestelmän avulla toteutetaan Metsätalous Oy:n kaikki tienpitotyöt, työtilaukset ja urakoinnit. Tehdyistä töistä muodostetaan avointa tietoa kansalaisten käyttöön, kuten runko- ja alueteiden lumenauraukset.

“Tavallisen metsätienkäyttäjän näkökulmasta karttapalvelu, josta voi tarkastella Metsähallituksen teiden ajantasaista auraustietoa on erittäin hyödyllinen palvelu”, kertoo projektipäällikkö Antti Nurmi. “Enää ei tarvitse ajaa kilometrikaupalla metsään vain todetakseen, että tie on auraamaton. Aivan kaikkea ajankohtaista auraustietoa ei tilannekuvasta löydy, mutta pääosa alue- ja runkotiestöstä.”

Järjestelmään sulautettu julkinen tilannekuva näyttää teiden viimeisimmät kunnossapitotiedot työlajeittain. Se toimii näyteikkunana ja palautekanavana Metsähallituksen henkilöstölle, urakoitsijoille ja eri sidosryhmille.

Järjestelmän ominaisuuksia on kehitetty valtion metsäteiden tienrakennuksen sekä hoito- ja kunnossapidon töihin yhteistyössä järjestelmän toimittajan Sitowise Oy kanssa jo vuoden verran. Kaikissa tienpidon sopimusurakoinneissa Routa Metsähallitus -toiminnanohjausjärjestelmä on ollut käytössä keväästä asti ja sen kehitystyö jatkuu edelleen.

Työnohjauksessa järjestelmää käyttää noin 50 Metsähallituksen toimihenkilöä. Tienpidon sopimusurakoitsijat aliurakointiketjuineen kasvattavat kokonaiskäyttäjämäärän useampaan sataan.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy:
Projektipäällikkö Antti Nurmi, 040 715 1741

Traktori auraa tietä.